รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  ข่าวทั้งหมด
10 พฤษภาคม 2553

      

  

                                  ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม  พระธิดาในสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  มอบรางวัลครูเจ้าฟ้า     กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๓  แก่ครูดีเด่น    พระตำหนักวิลล่าวัฒนา  ถนนสุขุมวิท ๔๗  กรุงเทพฯ 

                                โดยในปีนี้ครูดีเด่นเข้ารับรางวัลต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ      เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   รวมทั้งสิ้น ๙ ราย  จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๓ ราย  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน    ราย  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน    ราย  จากนั้นผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  มอบกรมธรรม์ประกันสุขภาพ   และนายเฉลียว  อยู่สีมารักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ให้กับครูที่ได้รับรางวัล

                                                                                           ศศิพิชญ์ / รายงาน

                                                                                            ศุภชัย / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อิชยา /กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป
264 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์