รร.อนุบาลระนอง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
  ข่าวทั้งหมด
6 พฤษภาคม 2553

      

รร.อนุบาลระนอง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

          โรงเรียนอนุบาลระนอง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

          นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลระนอง เป็น 1ใน 500 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้เข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2553-2555  โดยโรงเรียนอนุบาลระนองตั้งเป้าหมายให้ผ่านการประเมินในปีการศึกษา 2554  ซึ่งการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงจำเป็นต้องปรับปรุง พัฒนา 5 ด้าน คือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนนักเรียนภาคเรียนละ 200 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน และพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง กล่าวว่า นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลระนองได้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองยังคงอนุโลมให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนแบบเดิมคละเคล้าไปกับเครื่องแบบนักเรียนใหม่ต่อไปได้อีก 3 ปี จากนั้นในปีที่ 4 จะมีเครื่องแบบนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียน

 

          แหล่งที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
202 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์