รร.อนุบาลระนอง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
  ข่าวทั้งหมด
6 พฤษภาคม 2553

      

รร.อนุบาลระนอง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

          โรงเรียนอนุบาลระนอง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

          นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลระนอง เป็น 1ใน 500 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ให้เข้าร่วมโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล เริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2553-2555  โดยโรงเรียนอนุบาลระนองตั้งเป้าหมายให้ผ่านการประเมินในปีการศึกษา 2554  ซึ่งการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลจึงจำเป็นต้องปรับปรุง พัฒนา 5 ด้าน คือ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนนักเรียนภาคเรียนละ 200 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน และพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน

          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง กล่าวว่า นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลระนองได้ปรับเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองยังคงอนุโลมให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนแบบเดิมคละเคล้าไปกับเครื่องแบบนักเรียนใหม่ต่อไปได้อีก 3 ปี จากนั้นในปีที่ 4 จะมีเครื่องแบบนักเรียนแบบเดียวกันทั้งโรงเรียน

 

          แหล่งที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
789 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์