ด.ช.เนรมิตร ปะณะมัง นักเรียนโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
  ข่าวทั้งหมด
4 พฤษภาคม 2553

      

ด.ช.เนรมิตร ปะณะมัง นักเรียนโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12


ด.ช.เนรมิตร ปะณะมัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การวาดภาพในหัวข้อ "ภาพในหลวงที่ประทับใจ" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552.....   


ด.ช.เนรมิตร ปะณะมัง
นักเรียนโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ประวัติส่วนตัว
- ด.ช.เนรมิตร ปะณะมัง อายุ 11  ปี ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
- คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
ผลงานดีเด่น
- ปีการศึกษา 2551 รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพอาเซียนกับภาคเหนือ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และเที่ยวทั่วไทย 7 วัน จากกระทรวงการต่างประเทศ
- ปีการศึกษา 2552 รับรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สถานศึกษา 3 ดี (3D) ระดับประถมศึกษา จาก สพท.พิษณุโลก เขต 2
- ปีการศึกษา 2552 รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพเรารักพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี ระดับจังหวัด
- ปีการศึกษา 2552 รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพระบายสีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต และได้นำภาพมอบให้นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
- ปีการศึกษา 2552 รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ ในหัวข้อ "เที่ยวเมืองไทย"
- ปีการศึกษา 2552 รับรางวัลวาดภาพชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ในหัวข้อ "ภาพในหลวงที่ประทับใจ" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 

                                             


                                               

                                                                           รูปภาพประกอบข่าว

แหล่งที่มาของข่าว http://www.obec.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
131 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.50  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์