’สทศ.’เตรียมปรับข้อสอบโอเน็ตป.6ปี’53 หลังพบค่าการเดาสูง-ของใหม่เพิ่มบทความหลายคำตอบ
  ข่าวทั้งหมด
7 เมษายน 2553

      

'สทศ.'เตรียมปรับข้อสอบโอเน็ตป.6ปี'53 หลังพบค่าการเดาสูง-ของใหม่เพิ่มบทความหลายคำตอบ

          ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่าตามที่ สทศ.ได้วิเคราะห์ข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2552 ผลปรากฏว่า การปรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ตในปีนี้ส่งผลให้ค่าการเดาในทุกวิชาของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ลดลง โดยต่างกับ ป.6 ที่พบว่าค่าการเดาในทุกวิชายังคงสูงอยู่ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 สทศ.จะปรับรูปแบบข้อสอบโอเน็ต
          ของ ป.6 ให้เข้มข้นขึ้น โดยจะปรับจำนวนข้อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น ประมาณร้อยละ 50 ของข้อสอบ เพื่อให้ค่าการเดาลดลง จากที่ในปีนี้เห็นชัดแล้วว่าการเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบให้มีหลากหลายรูปแบบช่วยให้การเดาลดลง และจำแนกเด็กเก่งและเด็กไม่เก่งได้ดีขึ้น
          "การปรับรูปแบบข้อสอบของ ป.6 ในปีหน้า เน้นการอ่านบทความและถามคำถามที่มีหลายคำตอบ และมั่นใจว่าการปรับข้อสอบน่าจะไม่มีเสียงโวยวายมากเท่าใดนัก และไม่อยากให้นักเรียนกังวล เพราะข้อสอบใหม่เนื้อหาเหมือนเดิม เพียงแต่ปรับรูปแบบเท่านั้น เช่น วิชาภาษาไทย จะมีบทความสั้นๆ ให้อ่านเพิ่มขึ้น" ศ.ดร.อุทุมพรกล่าว และว่า สำหรับข้อสอบของ ม.3 ในปีนี้ปรับรูปแบบเพียงร้อยละ 10-20 แต่ค่าการเดาก็ลดลงทุกวิชาแล้ว ดังนั้น ในปีหน้าก็อาจปรับเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย โดย สทศ.ยังคงยึดหลักที่จะให้แต่ละวิชามีรูปแบบไม่เกิน 3 แบบ โดย ม.6 เป็น 3 รูปแบบ ม.3 และ ป.6 เป็น 2 รูปแบบ ถึงเวลาแล้วที่ สทศ.จะต้องนำสังคม ไม่ใช่ทำตามสังคม
          เพราะหากยังคงให้ออกข้อสอบตามรูปแบบเดิม มีรูปแบบเดียว ข้อสอบมี 4 ตัวเลือก เด็กคงไม่พัฒนา

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 เม.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
122 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์