“ทีวีครู” รายการที่คนไม่เป็นครูก็ดูได้
  ข่าวทั้งหมด
5 เมษายน 2553

      

เมื่อเร็ว ๆ นี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือที่รู้จักกันในชื่อสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเผยแพร่รายการจากโครงการ “โทรทัศน์ครู” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ที่หลากหลาย โดยมีรูปแบบหลักเป็นรายการ สารคดี สำหรับ ครู ผู้ปกครอง เด็กๆ และทุกคนในครอบครัว โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาของชาติได้
       
       ในเรื่องนี้ “เทพชัย หย่อง” ผอ.ส.ส.ท. ให้ข้อมูลว่า “โทรทัศน์ครู” จะเป็นรายการที่มีประโยชน์ให้ความรู้ แก่ครู และ ประชาชนทั่วไป โดยจะสามารถนำไปปรับใช้และถ่ายทอดคุณค่าต่อได้ ที่จะทำให้สังคมนั้นได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ในระดับประเทศและนานาชาติ และจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีระหว่าง ส.ส.ท. และ สกอ. ที่เป็นแรงผลักดันในการทำให้เกิดรายการดีๆ ต่อไป
       
       ทั้งนี้รายการ “โทรทัศน์ครู” นั้นจะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมในด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน และ การแก้ปัญหาต่างๆ ของการศึกษาจากทั่วโลก อาทิ อังกฤษ, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่น, แอฟริกา, อเมริกา และ ไทย ในรูปแบบรายการที่สร้างสรรค์ ดูสนุก ได้แรงบันดาลใจ และแนวคิดแปลกใหม่ๆ ของการศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทุกชีวิตในสังคม โดยให้นิยามว่าทุกคนสามารถเป็น “ครู” ได้ และรายการโทรทัศน์ครู คนที่ไม่เป็นครูก็ดูได้เช่นกัน
       
       “รศ.มนตรี แย้มกสิกร” คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้อำนวยการโครงการโทรทัศน์ครู บอกว่า ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ครูจะพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งรายการนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา เป็นช่องทางการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม นับเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะนำเสนอนวัตกรรมในด้านการเรียนการสอน , การบริหารจัดการโรงเรียน และ การแก้ปัญหาต่างๆของการศึกษาจากทั่วโลกทุกทวีป เพื่อนำมาออกอากาศในเวลาแต่ละตอนเพียง 15 นาที โดยเนื้อหารายการไม่เครียด ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นสร้างแรงบันดาลใจ และไอเดียที่แปลกใหม่
       
       “รายการ “โทรทัศน์ครู” จะออกอากาศในเวลาเช้า ตั้งแต่ 05.45 - 06.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ซึ่งในระยะแรก และ โอกาสต่อไปจะเพิ่มเวลาออกอากาศตอนเย็นหลังโรงเรียนเลิก โดยได้ออกอากาศตอนแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ดำเนินรายการโดย พอล- ภัทรพล ศิลปาจารย์ , บ๊วย - เชษฐวุฒิ วัชรคุณ และ ตรีดาว อภัยวงศ์ สำหรับรูปแบบของรายการนั้น จะเป็นการหยิบยกรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมใหม่ๆ ของครูที่สอนดีและเก่งซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ ที่มีทักษะการสอนที่ต่างกัน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ครูด้วยกันได้เห็น และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ครูและเด็กเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ผู้ปกครองก็จะรู้ว่าครูในสอนอะไรกับบุตรหลานของตัวเองบ้าง ” ผอ.โครงการโทรทัศน์ครู ให้รายละเอียด

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์