กิจกรรม SET Junior Financial Club 2010
  ข่าวทั้งหมด
31 มีนาคม 2553

      

กิจกรรม SET Junior Financial Club 2010

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ได้จัดกิจกรรม SET Junior Financial Club 2010 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
 
          ติดปีกความรู้ด้านการออมอย่างชาญฉลาด สู่เป้าหมายในอนาคต กับกิจกรรม SET Junior Financial Club 2010: SET JFC 2010  กิจกรรมส่งเสริมการออม และการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับน้องๆ ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ ทั้ง 4 ภาค

วันและเวลา 

สถานที่

23-25 เม.ย. 53  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น
27-29 เม.ย. 53 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1-3 พ.ค. 53 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
4-6 พ.ค. 53 คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร  มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่
                                                   
           สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี วันนี้ - 9 เม.ย. นี้ ที่
www.tsi-thailand.org หรือสอบถาม S-E-T Call Center โทร. 0-2229-2222

----------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มา : กศน.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
221 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์