พัฒนาข้าราชการครู
  ข่าวทั้งหมด
30 มีนาคม 2553

      

 
25  มีนาคม  2553 : นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องพุทธรักษา  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
               
นายวินัย กล่าวในโอกาสนี้ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้บริหารสถานศึกษา และได้เข้ารับการพัฒนาตามหนังสือของ ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการมีสถานศึกษาอยู่ทั่วประเทศ กว่า  3,300 แห่ง การเปลี่ยนแปลงบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งมีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่ากรณีย้าย หรือเข้าสู่ตำแหน่งใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา
               
นายวินัย กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบัน กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับสังคม ดังนั้น ทางผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องตระหนักและเข้าใจวิกฤต ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เราได้รับทราบอยู่เสมอ ทางสถานศึกษาจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทัน สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงถือเป็นความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และสังคม ที่ช่วยชี้แนะ ให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างกำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ บทบาทของทุกท่านสำคัญ เพราะสามารถที่จะกำหนดความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เด็ก นักเรียน เยาวชน อยู่ในมือของทุกท่าน คือสิ่งที่ต้องช่วยพยุง สนับสนุน และพร้อมรับสิ่งที่สร้างสรรค์ เพราะประเทศชาติจะพัฒนาได้ การศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาก่อน
            
"ครูที่ดี นอกจากสั่งสอนศิษย์ให้มีวิชาความรู้ เป็นผู้นำ มีจริยธรรมที่ดี มีจิตเมตตา จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จำเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าในเรื่องาการศึกษา ไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนที่ครูได้ แต่ครูที่ไม่มีเทคโนโลยี ก็อาจจะถูกแทนที่โดยครูที่มีเทคโนโลยี” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบไปด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ,2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เขต 1,2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี  และสำนักงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 224  คน

วาสนา / ข่าว / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป
591 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์