พัฒนาข้าราชการครู
  ข่าวทั้งหมด
30 มีนาคม 2553

      

 
25  มีนาคม  2553 : นายวินัย รอดจ่าย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องพุทธรักษา  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
               
นายวินัย กล่าวในโอกาสนี้ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้บริหารสถานศึกษา และได้เข้ารับการพัฒนาตามหนังสือของ ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการมีสถานศึกษาอยู่ทั่วประเทศ กว่า  3,300 แห่ง การเปลี่ยนแปลงบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่งมีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่ากรณีย้าย หรือเข้าสู่ตำแหน่งใหม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษา
               
นายวินัย กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบัน กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับสังคม ดังนั้น ทางผู้บริหารสถานศึกษาและครู ต้องตระหนักและเข้าใจวิกฤต ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง ปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เราได้รับทราบอยู่เสมอ ทางสถานศึกษาจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้เด็กและเยาวชนของชาติได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทัน สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงถือเป็นความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และสังคม ที่ช่วยชี้แนะ ให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างกำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ บทบาทของทุกท่านสำคัญ เพราะสามารถที่จะกำหนดความเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เด็ก นักเรียน เยาวชน อยู่ในมือของทุกท่าน คือสิ่งที่ต้องช่วยพยุง สนับสนุน และพร้อมรับสิ่งที่สร้างสรรค์ เพราะประเทศชาติจะพัฒนาได้ การศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาก่อน
            
"ครูที่ดี นอกจากสั่งสอนศิษย์ให้มีวิชาความรู้ เป็นผู้นำ มีจริยธรรมที่ดี มีจิตเมตตา จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เสมอ โดยเฉพาะในเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่จำเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าในเรื่องาการศึกษา ไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนที่ครูได้ แต่ครูที่ไม่มีเทคโนโลยี ก็อาจจะถูกแทนที่โดยครูที่มีเทคโนโลยี” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบไปด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ,2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เขต 1,2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี  และสำนักงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งสิ้น 224  คน

วาสนา / ข่าว / ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป
84 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์