ทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ (Discovery based Development Grant) ประจำปี 2554
  ข่าวทั้งหมด
25 มีนาคม 2553

      

     ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่ (Discovery based Development Grant) ประจำปี 2554 เพื่อสนับสนุนการวิจัยที่เน้นความแนวคิดที่สร้างสรรค์ และมีความใหม่เป็นหลัก ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเป็นการพัฒนาและรักษากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

 

ทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
- งบประมาณไม่เกินทุนละ 500,000 - 2,000,000 บาท
- ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 2 ปี

 

ทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยทั่วไป
- งบประมาณไม่เกินทุนละ 1,000,000 - 5,000,000 บาท
- ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน 3 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการสมัครที่
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/ddgrant/

 

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0-2644-8150 ต่อ 216 (ธนัชสร, สุธีรา)

แหล่งที่มาของข่าว http://www.vcharkarn.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
271 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์