มาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ Web Design Best Practice
  ข่าวทั้งหมด
26 มีนาคม 2553

              การมีเว็บไซด์ที่ดี เป็นบันไดก้าวแรกในการนำไปสูี่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ แล้วเว็ฐไซต์แบบไหนกันล่ะที่จะเรียกได้ว่าเป็นเซ้บไซต์ที่ดี บทความต่อไปนี้ขอนำเสนอถึงมาตรฐานของเว็บไซต์ที่ควรมี

เว็บไซต์ที่ดีควรมีคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้ 

  • Usability อัตประโยชน์การใช้งาน
  • Accessibility ความง่ายต่อการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชม
  • Technology เทคโนโลยีที่เลือกมาแสดงข้อมูล เป็นลักษณะใด ปัจจุบันเว็บไซด์มี 2 ลักษณะ คือ static และ dynamic web site
  • Design การออกแบบที่ดี นับเป็นหัวใจของเว็บไซต์
  • Content เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ชม

Usability
การออกแบบเว็บไซด์ที่ดี จะต้องง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้ต้องสามารถรู้ได้ว่า จะเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไร และจากทางใดบ้าง การสร้างเว็บไซด์ที่ดี ควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
- สร้าง site map ก่อนเริ่ม design
- กำหนดหัวข้อแต่ละส่วนของ Web page
- สร้าง outline และ layout ก่อนการดีไซน์
- วางแผนการออกแบบแต่ละ Frame
- กำหนด concept design
- สร้าง Prototype แต่ละหน้าจอ
- และเมื่อทำการออกแบบเว็บไซด์ สำเร็จเรียบร้อย ก็ต้องมีการทดสอบการทำงานแต่ละส่วน จนกว่าเว็บไซด์จะสามารถใช้งานได้ตาม concept design และตรงตาม user requirement
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สามารถประหยัดเวลา และการลงทุนในแง่ของงบประมาณ

Accessibility
การออกแบบที่ดีจะทำให้สามารถเข้าถึง Content ได้ง่ายขึ้น การใช้ตัวอักษรขนาดต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนหน้าเว็บไซด์ ก็มีส่วนทำให้เว็บดังกล่าวเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

Technology   
ก่อนที่เราจะเลือกนำเทคโนโลยีใดมาใช้ เราควรจะต้องรู้ความต้องการของตนเองก่อนว่า ต้องการเว็บไซด์แบบไหน
ปัจจุบันเว็บไซด์มี 2 ประเภท คือ
- Static website เหมาะสำหรับเว็บไซด์ที่มีการอัพเดทข้อมูลไม่บ่อย แต่ละหน้า สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ
- Dynamic website เหมาะสำหรับเว็บไซด์ที่มีการอัพเดทข้อมูลบ่อยๆ แต่มีข้อจำกัดเรื่องการออกแบบ แต่ละเพจมักจะผูกติดกับโครงสร้าง template
ซึ่งการจะเลือกเว็บไซด์ประเภทใด สามารถขอคำปรึกษาได้จากผู้ชำนาญการ เช่น บริษัทผู้ออกแบบเว็บไซด์

Design
การออกแบบ เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก โดยนักออกแบบจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน และวัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซด์
นอกจากเรื่องของหน้าตา ความสวยงามแล้ว การออกแบบที่ดี ควรคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย
- Page Download ควรแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซด์ได้ภายใน 2-3 วินาที
- Browser Compatibility ข้อมูลที่แสดงในแต่ละเพจ ควรให้ข้อมูลที่ตรงกัน
- Design แต่ละหน้าของเว็บไซด์ควรมีขนาดเท่ากัน ,มีการวาง layout และทำงานให้สัมพันธ์กันตลอดทั้งเว็บไซด์
- Search Tool : ควรมีฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา ในทุกๆ หน้าของเว็บเพจ
- Navigation : ควรออกแบบเว็บไซด์ให้มีทิศทางชัดเจน และถูกต้อง
- Brand : เว็บไซด์ที่สวยงาม และมีการออกแบบที่ดี จะสะท้อน Brand Value ให้กับเจ้าของเว็บไซด์เป็นอย่างดี

Content
Visitor ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อ่านข้อความต่างๆ ที่อยู่บนหน้าเว็บไซด์อย่างละเอียด ฉะนั้นข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซด์ ควรมีลักษณะ ดังนี้
- เป็นข้อมูลสรุป กระชับ และได้ใจความ : จากการสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่อ่านข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ช้ากว่าข้อมูลที่อยู่บนกระดาษ ถึง 25%
- ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ต้องอ่านง่าย โดยใช้ headline ,bullet point ,table ,link และการเน้นคำ เข้ามาช่วย เพื่อให้อ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ใช้ภาษา สำนวนที่อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย
- มีเพียง 1 idea ในแต่ละ paragraph
- เลือกใช้ font San Serif เพราะสามารถรองรับได้ทุกโปรแกรม
- เลือกใช้คำที่มีความหมาย มาเป็น Headline

ที่มา :
http://www.widelyintel.com/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
2241 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์