มาตรฐานการออกแบบเว็บไซต์ Web Design Best Practice
  ข่าวทั้งหมด
26 มีนาคม 2553

              การมีเว็บไซด์ที่ดี เป็นบันไดก้าวแรกในการนำไปสูี่ความสำเร็จในโลกออนไลน์ แล้วเว็ฐไซต์แบบไหนกันล่ะที่จะเรียกได้ว่าเป็นเซ้บไซต์ที่ดี บทความต่อไปนี้ขอนำเสนอถึงมาตรฐานของเว็บไซต์ที่ควรมี

เว็บไซต์ที่ดีควรมีคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้ 

  • Usability อัตประโยชน์การใช้งาน
  • Accessibility ความง่ายต่อการเข้าถึงของผู้เยี่ยมชม
  • Technology เทคโนโลยีที่เลือกมาแสดงข้อมูล เป็นลักษณะใด ปัจจุบันเว็บไซด์มี 2 ลักษณะ คือ static และ dynamic web site
  • Design การออกแบบที่ดี นับเป็นหัวใจของเว็บไซต์
  • Content เนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ชม

Usability
การออกแบบเว็บไซด์ที่ดี จะต้องง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้ต้องสามารถรู้ได้ว่า จะเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไร และจากทางใดบ้าง การสร้างเว็บไซด์ที่ดี ควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
- สร้าง site map ก่อนเริ่ม design
- กำหนดหัวข้อแต่ละส่วนของ Web page
- สร้าง outline และ layout ก่อนการดีไซน์
- วางแผนการออกแบบแต่ละ Frame
- กำหนด concept design
- สร้าง Prototype แต่ละหน้าจอ
- และเมื่อทำการออกแบบเว็บไซด์ สำเร็จเรียบร้อย ก็ต้องมีการทดสอบการทำงานแต่ละส่วน จนกว่าเว็บไซด์จะสามารถใช้งานได้ตาม concept design และตรงตาม user requirement
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ สามารถประหยัดเวลา และการลงทุนในแง่ของงบประมาณ

Accessibility
การออกแบบที่ดีจะทำให้สามารถเข้าถึง Content ได้ง่ายขึ้น การใช้ตัวอักษรขนาดต่างๆ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนหน้าเว็บไซด์ ก็มีส่วนทำให้เว็บดังกล่าวเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

Technology   
ก่อนที่เราจะเลือกนำเทคโนโลยีใดมาใช้ เราควรจะต้องรู้ความต้องการของตนเองก่อนว่า ต้องการเว็บไซด์แบบไหน
ปัจจุบันเว็บไซด์มี 2 ประเภท คือ
- Static website เหมาะสำหรับเว็บไซด์ที่มีการอัพเดทข้อมูลไม่บ่อย แต่ละหน้า สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ
- Dynamic website เหมาะสำหรับเว็บไซด์ที่มีการอัพเดทข้อมูลบ่อยๆ แต่มีข้อจำกัดเรื่องการออกแบบ แต่ละเพจมักจะผูกติดกับโครงสร้าง template
ซึ่งการจะเลือกเว็บไซด์ประเภทใด สามารถขอคำปรึกษาได้จากผู้ชำนาญการ เช่น บริษัทผู้ออกแบบเว็บไซด์

Design
การออกแบบ เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก โดยนักออกแบบจะต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งาน และวัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซด์
นอกจากเรื่องของหน้าตา ความสวยงามแล้ว การออกแบบที่ดี ควรคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ด้วย
- Page Download ควรแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซด์ได้ภายใน 2-3 วินาที
- Browser Compatibility ข้อมูลที่แสดงในแต่ละเพจ ควรให้ข้อมูลที่ตรงกัน
- Design แต่ละหน้าของเว็บไซด์ควรมีขนาดเท่ากัน ,มีการวาง layout และทำงานให้สัมพันธ์กันตลอดทั้งเว็บไซด์
- Search Tool : ควรมีฟังก์ชั่นสำหรับการค้นหา ในทุกๆ หน้าของเว็บเพจ
- Navigation : ควรออกแบบเว็บไซด์ให้มีทิศทางชัดเจน และถูกต้อง
- Brand : เว็บไซด์ที่สวยงาม และมีการออกแบบที่ดี จะสะท้อน Brand Value ให้กับเจ้าของเว็บไซด์เป็นอย่างดี

Content
Visitor ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้อ่านข้อความต่างๆ ที่อยู่บนหน้าเว็บไซด์อย่างละเอียด ฉะนั้นข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซด์ ควรมีลักษณะ ดังนี้
- เป็นข้อมูลสรุป กระชับ และได้ใจความ : จากการสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่อ่านข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ช้ากว่าข้อมูลที่อยู่บนกระดาษ ถึง 25%
- ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ต้องอ่านง่าย โดยใช้ headline ,bullet point ,table ,link และการเน้นคำ เข้ามาช่วย เพื่อให้อ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ใช้ภาษา สำนวนที่อ่านทำความเข้าใจได้ง่าย
- มีเพียง 1 idea ในแต่ละ paragraph
- เลือกใช้ font San Serif เพราะสามารถรองรับได้ทุกโปรแกรม
- เลือกใช้คำที่มีความหมาย มาเป็น Headline

ที่มา :
http://www.widelyintel.com/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
600 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์