เชิญร่วมงานอัจฉริยะธรรมชาติ...สร้างสรรค์เทคโนโลยี
  ข่าวทั้งหมด
22 มีนาคม 2553

      

คุยกัน..ฉันท์วิทย์ : อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี 

         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี ในวันพุธที่ 21 เมษายน  2553 ระหว่างเวลา 10.00 - 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium  อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ฟรี!! ..ไม่มีค่าใช้จ่าย

         กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ ฝ่ายสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. จัดคุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี เป็นกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2553  กิจกรรมดังกล่าว เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ธรรมชาติและเหล่าสิ่งมีชีวิตอันแสนน่าทึ่ง  โดยการเดินทางผ่านอุโมงค์ใบไม้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ  โครงสร้างภายในใบไม้ การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้หลักการสังเคราะห์ด้วยแสง นิทรรศการในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟผ่านเกม ให้ผู้ชมได้เห็นลีลาการเคลื่อนที่ของสัตว์นานาชนิดผ่านจอภาพแบบ Simulation การแสดงโมเดลรังปลวกยักษ์ให้ผู้ชมเข้าไปยืนในรังปลวกจำลองที่มีระบบระบายอากาศและระบายความร้อน ทำให้ภายในรังเย็นสบายนำไปสู่การออกแบบอาคารที่อยู่อาศัย และยังมีนิทรรศการที่น่าชมอีกมากมาย สำรองที่นั่งได้ที่ 0 23333700  ต่อ 3730 ,3732


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร  0  2333 3700 ต่อ  3730 , 3732

(ร่าง)
กำหนดการ
เสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์ : อัจฉริยะธรรมชาติ....สร้างสรรค์เทคโนโลยี

วันพุธที่ 21 เมษายน  2553  เวลา 10.00-13.00 น.
ณ  ห้อง Auditorium อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ..............................................

10.00 - 10.30  น.         ลงทะเบียน

10.30 - 10.40  น.         เปิดงานเสวนา  โดย ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
                                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.40 - 11.40 น.         เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง อัจฉริยะธรรมชาติ....สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
                               ค้นหาความลับของพืช.....นวัตกรรมชั้นยอดแด่มนุษยชาติ
                               โดย  ดร.วิษุวัต  สงนวล
                               อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

                               เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติในโลกอนาคตจากการเคลื่อนที่จากสัตว์
                               โดย  รศ.ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา
                               ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                               พลิกโลกใหม่ด้วยส่องโลกเทคโนโลยีจิ๋ว
                               โดย  ศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
                               ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
                               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

                               ธรรมชาติ...นักออกแบบชั้นเยี่ยม
                               โดย  ผศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต
                               อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินการเสวนาโดย       คุณจุมพล  เหมะคีรินทร์
                                ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์

11.40 -12.00 น.           ไกด์พาชมตัวอย่างนิทรรศการและกิจกรรม
                                อัจฉริยะธรรมชาติ......สร้างสรรค์เทคโนโลยี 
                                โดย  คุณฤทัย จงสฤษดิ์
                                หัวหน้าฝ่ายสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช.

12.00 - 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00  น.                    ปิดการเสวนา

                        -----------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มา :
กมลวรรณ  เอมสมบูรณ์ (กบ)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 , 3728 , 3729 ,  3730 , 3731 , 3732
โทรสาร 0 2333 3833
อีเมลล์
pr@most.go.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
203 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์