ทุนปริญญาตรีรัฐบาลตุรกี
  ข่าวทั้งหมด
22 มีนาคม 2553

      

ทุนปริญญาตรีรัฐบาลตุรกี

          รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีมอบทุนปริญญาตรี ประจำปี2010/2011 ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 4 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีรับผิดชอบค่าลงทะเบียนค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายรายเดือนๆละ 195 เตอร์กิสไลลา ยกเว้นค่าอาหารและค่าเดินทาง


          คุณสมบัติผู้รับทุน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้วไม่เกิน 2 ปี ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปภาษาอังกฤษดี อายุไม่เกิน 25 ปี มีความรู้ภาษาตุรกี

          ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 เม.ย. ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://digm.meb.gov.tr  สอบถามข้อมูล โทร.0-2628-5646-7 ต่อ 115
          (ดาวน์โหลดข่าวนี้ลงมือถือได้ทันที พิมพ์ 60107953 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444 หรือ 4899899)

          แหล่งที่มาของข่าว : โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 20 - 26 มี.ค. 2553--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
227 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์