รัฐบาลอิตาลีให้ทุนแก่นักเรียนไทย
  ข่าวทั้งหมด
16 มีนาคม 2553

      

รัฐบาลอิตาลีให้ทุนแก่นักเรียนไทย

 

      อิตาลีจะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป รวมทั้งสำหรับหลักสูตรในเวลาจำกัด และการทำวิจัย เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยของอิตาลีและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่รัฐรับรอง โดยไม่จำกัดสาขา และเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่ ภาษา วรรณคดี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมโยธาและอีเลคโทรนิคส์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การอนุรักษ์และเทคนิคการบูรณะ  ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร การสื่อสาร ไมโครและนาโนเทคโนโลยี อวกาศ 

 

               ระยะเวลาของทุนจะขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ปกติแล้ว จำนวนสูงสุดไม่เกิน ๙ เดือน เพื่อศึกษาในสถาบันที่ผู้สมัครเลือก  การสมัครขอต่ออายุทุนการศึกษาสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นการเรียนเพื่อสำเร็จหลักสูตรระยะยาว

              ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษารายเดือนๆละ ๗๐๐ ยูโร (ประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท) โดยต้องรับผิดชอบในการดำเนินการและต่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและที่พักด้วยตนเอง รัฐบาลอิตาลีจะจัดการด้านประกันคุ้มครองสุขภาพให้   การคัดเลือกผู้สมัครจะทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกับอิตาลี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-มีความรู้ภาษาอิตาเลียนดี  โดยมีวุฒิบัตร หรือใบรับรองความรู้โดยการทดสอบการสนทนากับตัวแทนของสถานทูตอิตาลี  หรือ อาจารย์ชาวอิตาเลียนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในไทย

-มีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครต้องการเรียนกำหนดไว้ 

-อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นครูสอนภาษาอิตาเลียน (สำหรับหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนสำหรับครู) หรือยกเว้นตามที่ระบุไว้ในสถาบันการศึกษานั้นๆ

           ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และระยะเวลาการเรียนจะต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี โดยผ่านทางสถานทูตอิตาลี กรุงเทพฯ ก่อน 

            ผู้สนใจต้องกรอกใบสมัครทุนทางอินเตอร์เนต ออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ (โดยคลิกที่ “Study grant application” เวปไซต์

http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm?LANG=EN)

            ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ แผนกวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี  เลขที่ ๓๙๙ ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ ยานนาวา ก.ท.ม. ๑๐๑๒๐   โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๕๔๐๙๐-๓ ต่อ ๑๔๘      โทรสาร ๐๒ ๒๘๕๔๗๙๑    หรือ อีเมล์ ambasciata.bangkok@esteri.it และ c.c.: ufficioculturale.bangkok@esteri.it.

Ambasciata d'Italia  Bangkok

English version…

Scholarships granted by the Italian Government to Thai nationals

For the academic year 2010/2011, the Italian Government is offering scholarships to Thai candidates wishing to attend graduate, post-graduate and single courses, as well as conduct research activities, at any legally recognized Italian universities and high education institutions, with particular reference but not limited to the following fields:

-  Language/literature                  

- Physics

- Information technology .                                 

-  Sciences                                      

- Civil and electronic engineering                         

- Agricultural and food industry

-  Environment                               

- Telecommunication

-  Energy                                              

- Micro and Nano technology

- Conservation and technology of restoration    

-  Aero Space                  

            The duration of the scholarships may vary according to the calendar of the courses, from October 2010 to September 2011, usually up to 9 months of attendance at the selected Institutions. Applications for the scholarship renewal are possible in case of completion of long-term courses.

            Beneficiaries get a monthly allowance of 700 Euro, but have to make their own travel and lodging arrangements. They will be covered by health insurance at the charge of Italian Authorities. An officially appointed Italian-Thai Committee shall be established to evaluate the applications and make a selection of the beneficiaries.

Pre-requisites of candidates:

1. Good knowledge of the Italian language, with appropriate certification or certified through conversation with representative of the Embassy of Italy or Italian lecturers at local universities; 

2. Possession of title of study required by the selected university or institution;

3. Legal age not over 35 years, except lecturers effectively working exclusively in teaching of the Italian language (for Italian language and culture course for teachers), or except otherwise required by selected institution.

              The venue and the period of the course to be attended cannot be changed without the previous agreement of the Italian Ministry of the Foreign Affairs, through the Embassy of Italy in Bangkok.

              The application form must be filled on line (click on “Study grant application” at the site http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm?LANG=EN). For information you can contact the Cultural Office of the Embassy of Italy (399 Nanglinchee Road, Thungmahamek, Yannawa, Bangkok 10120, Tel: 02 2854090-3 ext. 148, Fax: 02 2854793, e-mail: ambasciata.bangkok@esteri.it and c.c.: ufficioculturale.bangkok@esteri.it) no later than 31 March 2010.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
249 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์