“นวัตกรรมประหยัดพลังงาน” จากเด็ก มช. ลดค่าใช้จ่ายให้โรงแรม 3 แสนต่อเดือน!!
  ข่าวทั้งหมด
9 มีนาคม 2553

      

“นวัตกรรมประหยัดพลังงาน” จากเด็ก มช. ลดค่าใช้จ่ายให้โรงแรม 3 แสนต่อเดือน!!

 

 

สองหนุ่มคนเก่ง มช. ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ

       “อนุรักษ์พลังงาน” เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันมากในปัจจุบัน แต่คนส่วนใหญ่ยังละเลย ตัวอย่างใกล้ตัว เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยวและพักในโรงแรมต่างๆ ลูกค้ามักคิดว่าไหนๆก็จ่ายค่าที่พักไปแล้ว คงไม่จำเป็นต้องประหยัดอะไรมากมาย จากเรื่องง่ายๆนี้ นำไปสู่ไอเดียประหยัดพลังงานของสองหนุ่ม มช. เกิดเป็นผลงาน “ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะภายในโรงแรม”
       
       ในการแข่งขัน “นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับอุดมศึกษา” ปีที่ 5 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท Schneider Electric ในหัวข้อสุดอินเทรนด์ “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” หรือ Schneider Electric Challenge “University Initi@tive 2009”เพื่อเฟ้นหาเยาวชนคลื่นลูกใหม่ที่มีความสามารถระดับหัวกะทิด้านทักษะนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน ป้อนสู่วงการอุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปีนี้นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้าแชมป์ไปครอง ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ด้วยแผนประหยัดพลังงานในโรงแรมจำลองที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

ระบบ "กรุณาแจกแต้ม"

       ทั้งนี้ กิจกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่างๆ อาทิ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาจะต้องเข้าแข่งขันเป็นทีมๆละ 2 คน ทำการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งชุดสาธิตต่อคณะกรรมการ
       
       ในปีนี้มีเยาวชนระดับหัวกะทิที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวนทั้งสิ้น 9 ทีมจาก 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีจุดเด่นของโครงงานและชุดสาธิตที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในรูปแบบของการบริหารจัดการ พลังงานและระบบควบคุมอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
       
       สำหรับทีมที่สามารถฝ่าด่านผู้เข้าแข่งขันกว่า 120 ทีม จาก 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ ทีม “กรุณาล็อคประตู” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 2 หนุ่ม คือ อานัฐพงษ์ บัวโต และสุรชัช ตระการศิรินนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของผลงาน “ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะภายในโรงแรม” ซึ่งเป็นโครงงานที่นำเอาระบบอัตโนมัติและหลักความรู้ด้านวิศวกรรมผสานเข้ากับการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของแขกผู้เข้าพักในโรงแรมอัจฉริยะแห่งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมอันดับ 2 ก็มาจาก วิศวฯมช.

       “ก๊อปปี้” อานัฐพงษ์ บัวโต สมาชิกทีม “กรุณาล็อคประตู” ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้กล่าวเกี่ยวกับผลงานของตนว่า ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่คุณแม่ทำงานเกี่ยวกับโรงแรม จึงได้เห็นว่าการใช้พลังงานในโรงแรมนั้นเป็นไปอย่างสิ้นเปลืองไม่มีประสิทธิภาพ “เนื่องจากลูกค้ามีความคิดที่ว่าตนเองเสียเงินค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องประหยัด เพราะการประหยัดก็ไม่ได้ช่วยให้ค่าห้องพักลดลง ผลงานของพวกผมจึงมาจากแนวคิดที่ต้องการกระตุ้นจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานในโรงแรม โดยให้ลูกค้าที่เข้าพักมีส่วนร่วมในการช่วยกันประหยัดพลังงาน ผ่านการสร้างแรงจูงใจ คือ ค่าห้องพักที่ลดลงเมื่อพวกเขาสามารถประหยัดพลังงานระหว่างการเข้าพักได้ ผ่านทางระบบที่เรียกว่า ‘กรุณาแจกแต้ม’ ซึ่งพวกผมคิดค้นขึ้น”
       

       
       ด้าน “ชัช” สุรชัช ตระการศิรินนท์ สมาชิกอีกคนกล่าวเสริมถึงจุดเด่นของโครงงานนี้ว่า ระบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมขนาด 300 - 500 ห้อง สามารถประหยัดเงินได้ถึง 300,000 บาทต่อเดือน “หัวใจของระบบนี้จะนำเอา SCADA และ PLC เข้ามาควบคุมให้เกิดเป็นระบบอัจฉริยะขึ้นมา ซึ่งพวกเราใช้เวลากว่า 2 เดือนในการพัฒนา และต่อยอดระบบอัตโนมัติ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโรงแรมเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทีมอันดับ 3 ได้แก่ หนุ่มวิศวฯบางมด

       เรามาดูรายละเอียดกันว่า นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับอุดมศึกษา ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ มีระบบการทำงานอย่างไร
       

       โรงแรมประหยัดพลังงานอัจฉริยะของกลุ่มกรุณาล็อคประตู เป็นโรงแรมจำลองที่นำเอาระบบอัตโนมัติเพื่อการใช้พลังงานอย่างเหมาะสมตามความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานหรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการรั่วไหล มีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง ไม่สูญเสียโอกาสในการผลิต และมีคุณภาพของพลังงานที่ดี เพื่อการทำงานที่เที่ยงตรงของตัวอุปกรณ์และอายุใช้งานที่ยาวนาน การออกแบบระบบนั้นจะคำนึงถึง 4 ขั้นตอนหลักดังนี้ Measure, Fix the basics, Automate และ Monitor and Improve โดยรวมถึงการนำเอาทั้ง Passive energy efficiency และ Active energy efficiency เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นด้วย
       
       หัวใจของระบบนี้จะนำเอา SCADA และ PLC เข้ามาควบคุมให้เกิดเป็นระบบอัจฉริยะขึ้นมา ซึ่งแต่เดิมนั้นโรงแรมส่วนใหญ่จะมีการจัดการด้านพลังงานอยู่แต่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ทำให้แต่ละเดือนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้า การสึกหรอหรือเสื่อมลงของอุปกรณ์ การสูญเสียโอกาสทางการผลิต และค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆที่มองไม่เห็นอยู่อีกมาก ซึ่งระบบอัจฉริยะของนี้จะเข้าไปจัดการความแปรปรวนเหล่านี้ให้อยู่ในที่ๆเรียบร้อย เริ่มต้นจาก Measure ด้วยการติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงาน PM9 เพื่อตรวจวัดการใช้พลังงานของห้องพักแต่ละชั้น ห้องประชุม ระบบแอร์ และระบบทำความร้อน โดยที่พารามิเตอร์ต่างๆจะถูกส่งผ่าน MODBUS เข้ามายังห้องควบคุม ทำให้ทราบแนวโน้มการใช้พลังงานโดยรวมได้ ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อการทำ Load Shedding หรือการควบคุม Demand Charge ให้มีค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่รับได้

สีสันจากงานประกาศรางวัล

       จากนั้นจึง Fix the basics ด้วยการเปลี่ยนหลอดไส้มาเป็นหลอดประหยัดไฟ ใช้โทนสีในห้องต่างๆให้เป็นสีสว่างหรือสีโทนเย็น เพิ่มจำนวนกระจกร่วมกับการติดตั้งฟิล์มหรือฉนวนกั้นความร้อนตามจุดต่างๆเพื่อลดการรั่วไหล ทำการติดตั้ง VSD ให้กับมอเตอร์ในระบบ Absorption Chiller เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ทำการควบคุมการต้มน้ำร้อนให้พอดีไม่สูงเกินไป และดึงเอาความร้อนที่เหลือมาใช้ในขั้นตอนการแยกลิเทียมโบรไมด์ (LiBr Separating Process) ของ Absorption Chiller เพื่อให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงที่สุด จะเห็นได้ว่าเป็นการทำ Passive energy efficiency ควบคู่กันไปด้วย
       
       ส่วนทางด้าน Active energy efficiency จะตามมาด้วยการ Automate ด้วยระบบอัตโนมัติด้วยการปิดไฟตามจุดต่างๆในส่วนที่ไม่จำเป็น ควบคุมปริมาณแสงสว่างให้พอเหมาะกับผู้ใช้ ปรับอุณหภูมิภายในโรงแรม ตัดการต้มน้ำร้อนโดยไม่จำเป็นหรือทำการต้มเป็นไปตามความต้องการใช้ ป้องกันการรบกวนระบบและความสูญเสียอันเนื่องมาจากการลัดวงจร ฟ้าผ่า หรือการบุกรุกด้วยอุปกรณ์ป้องกันเช่น Capacitor bank เป็นต้น และสุดท้ายจะ Monitor and Improve ระบบด้วยการใช้ SCADA เป็นหัวใจควบคุมระบบและนำข้อมูลที่มีกลับมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
       
       จุดเด่นที่น่าสนใจคือ ถ้าลูกค้ามีส่วนร่วมในการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในห้องพักเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ ทางโรงแรมก็จะขอตอบแทนด้วยการมอบสิทธิพิเศษหรือส่วนลดค่าห้องพักเมื่อท่านเช็คเอาต์ ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานให้กับลูกค้าทุกท่าน ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปดูคะแนนและสถิติการได้คะแนนของตนเองกันแบบสดๆร้อนๆได้ ผ่านทางระบบ “กรุณาแจกแต้ม” ด้วย
       
       นอกจากนี้ระบบ SCADA ของโรงแรมจำลองนี้ จะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ซึ่งจะทำให้เข้าไปใช้งานระบบจากจุดไหนก็ได้ของโรงแรมและเป็นแบบเรียลไทม์อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น เช่น ทำให้หน่วยรักษาความปลอดภัยหรือหน่วยช่วยเหลืออื่นๆเข้าไปยังจุดเกิดเหตุและเห็นระบบ SCADA ไปได้พร้อมๆกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ “กรุณาแจกแต้ม” ด้วยเครื่องอุปกรณ์ไร้สายจากคอมพิวเตอร์ของท่านเอง หรือจากทางโรงแรมจัดให้ และสามารถสอบถามได้จากพนักงานต้อนรับอีกด้วย

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
388 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.33  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์