การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2553

      

      กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)  [The English-Speaking Union Association : ESU]  จัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถในการกล่าว สุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ ที่ประเทศอังกฤษ ในปี 2553 สมาคมการพูดภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ  กำหนดจัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Speculation on Our Future” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553  กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)  กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 2 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับนานาชาติ คือ

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2553  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนอย่างถูกต้อง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 80 คน (นักเรียน 30 คน นักศึกษา 20 คน ครู 20 คน และเจ้าหน้าที่) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาจากการพิจารณาของหน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 มีนาคม 2553) จะมีการประเมินผลโดยการจัดการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษาให้เหลือ 10 คน และระดับอุดมศึกษา 5 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

2. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 มีนาคม ณ ห้องควีนปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมที่ 1 ให้เหลือเพียง 2 คน (มัธยมศึกษา 1 คน และอุดมศึกษา 1 คน) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษให้กับผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

        จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น.

ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์