การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2553
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2553

      

      กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)  [The English-Speaking Union Association : ESU]  จัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 16 – 20 ปี อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถในการกล่าว สุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ ที่ประเทศอังกฤษ ในปี 2553 สมาคมการพูดภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ  กำหนดจัดให้มีการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Speculation on Our Future” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553  กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)  กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ 2 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในระดับนานาชาติ คือ

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2553  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ในการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนอย่างถูกต้อง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวม 80 คน (นักเรียน 30 คน นักศึกษา 20 คน ครู 20 คน และเจ้าหน้าที่) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมาจากการพิจารณาของหน่วยงานองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม (วันที่ 18 มีนาคม 2553) จะมีการประเมินผลโดยการจัดการคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมัธยมศึกษาให้เหลือ 10 คน และระดับอุดมศึกษา 5 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป 

2. การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26 มีนาคม ณ ห้องควีนปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมที่ 1 ให้เหลือเพียง 2 คน (มัธยมศึกษา 1 คน และอุดมศึกษา 1 คน) เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2553 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอังกฤษให้กับผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

        จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 3 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.30 น.

ข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
1054 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์