"โสมาภาฯ"ปลื้มคว้าหลายรางวัล "ร.ร.ต้นแบบขนาดใหญ่-ศูนย์ฟื้นฟูศีลธรรมดีเด่น"
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2553

      

"โสมาภาฯ"ปลื้มคว้าหลายรางวัล "ร.ร.ต้นแบบขนาดใหญ่-ศูนย์ฟื้นฟูศีลธรรมดีเด่น"

          นางพรศรี พัวพิมลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์รามคำแหง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบขนาดใหญ่ โล่รางวัลวัชรเกียรติคุณโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่นระดับประเทศ โดยนางทิพย์วรรณ สมานรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ฯ และ ด.ช.อนุวัฒน์ ศาสติยุกต์ ชั้น ป.5/4 ตัวแทนนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลวัชรเกียรติคุณโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่นประจำกรุงเทพฯ จากการคัดเลือกทั่วประเทศ ที่มหารัตนวิหารคต จ.ปทุมธานี


          "โสมาภานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม วิถีไทยวิถีพุทธให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ จนมีผลงานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมมากมายเป็นที่ปรากฏ เช่น โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดตั้งโครงการธนาคารความดีมาตั้งแต่ปี 2531ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ รู้จัก รวมทั้ง นายดอน ปรมัตถ์ วินัย เอกอัคราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในขณะนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารความดี และส่งหนังสือแสดงความชื่นชม ปัจจุบันโครงการธนาคารความดีของโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ฯได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคิมพิวเตอร์มาใช้ โดยนักเรียนสามารถฝากถอน และตรวจสอบคะแนนความดีด้วยตนเอง ในอนาคตจะพัฒนาระบบให้ผู้ปกครองตรวจสอบคะแนนความดีของนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน เช่น โครงการจริยวัตนุสสรณ์ กิจกรรมธรรมะยามเช้า กิจกรรมตักบาตรวันพระสิ้นเดือน กิจกรรมวันพระพร้อมใจใส่ชุดขาว กิจกรรมศีลห้าพาสุข กิจกรรมค่ายยุวพุทธบุตร ป.1-ป.3 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.4-ป.6 กิจกรรมค่ายุวมุสลิม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีงามสอดคล้องกับจุดเน้น และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและเจตนารมณ์ของอดีตผู้อำนวยการ" นางพรศรี กล่าว

          แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 ก.พ. 2553 (กรอบบ่าย)


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
120 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์