"โสมาภาฯ"ปลื้มคว้าหลายรางวัล "ร.ร.ต้นแบบขนาดใหญ่-ศูนย์ฟื้นฟูศีลธรรมดีเด่น"
  ข่าวทั้งหมด
26 กุมภาพันธ์ 2553

      

"โสมาภาฯ"ปลื้มคว้าหลายรางวัล "ร.ร.ต้นแบบขนาดใหญ่-ศูนย์ฟื้นฟูศีลธรรมดีเด่น"

          นางพรศรี พัวพิมลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์รามคำแหง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบขนาดใหญ่ โล่รางวัลวัชรเกียรติคุณโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่นระดับประเทศ โดยนางทิพย์วรรณ สมานรักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ฯ และ ด.ช.อนุวัฒน์ ศาสติยุกต์ ชั้น ป.5/4 ตัวแทนนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลวัชรเกียรติคุณโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่นประจำกรุงเทพฯ จากการคัดเลือกทั่วประเทศ ที่มหารัตนวิหารคต จ.ปทุมธานี


          "โสมาภานุสรณ์เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ แบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม วิถีไทยวิถีพุทธให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ จนมีผลงานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมมากมายเป็นที่ปรากฏ เช่น โครงการปลูกต้นกล้าคุณธรรม ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดตั้งโครงการธนาคารความดีมาตั้งแต่ปี 2531ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ รู้จัก รวมทั้ง นายดอน ปรมัตถ์ วินัย เอกอัคราชทูต ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในขณะนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการธนาคารความดี และส่งหนังสือแสดงความชื่นชม ปัจจุบันโครงการธนาคารความดีของโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ฯได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และคิมพิวเตอร์มาใช้ โดยนักเรียนสามารถฝากถอน และตรวจสอบคะแนนความดีด้วยตนเอง ในอนาคตจะพัฒนาระบบให้ผู้ปกครองตรวจสอบคะแนนความดีของนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน เช่น โครงการจริยวัตนุสสรณ์ กิจกรรมธรรมะยามเช้า กิจกรรมตักบาตรวันพระสิ้นเดือน กิจกรรมวันพระพร้อมใจใส่ชุดขาว กิจกรรมศีลห้าพาสุข กิจกรรมค่ายยุวพุทธบุตร ป.1-ป.3 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ป.4-ป.6 กิจกรรมค่ายุวมุสลิม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมที่ดีงามสอดคล้องกับจุดเน้น และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและเจตนารมณ์ของอดีตผู้อำนวยการ" นางพรศรี กล่าว

          แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 ก.พ. 2553 (กรอบบ่าย)


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
500 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.24  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์