(UPDATE)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีนฯ ของสพฐ.
  ข่าวทั้งหมด
24 กุมภาพันธ์ 2553

      

ประกาศด่วนที่สุด
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน
ประจำปีการศึกษา 2553

---------------------------------

         ตามที่ สพฐ. ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ตามประกาศรับสมัคร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 นั้น มีผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 324 คน ซึ่ง สพฐ. ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 3 - 6 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานกรุงเทพมหานคร  อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7 ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ ดังรายละเอียดในประกาศรายชื่อที่แนบ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)  ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ยื่นแบบรายงานผลการตรวจเลือด (แบบฟอร์มของ สพฐ.) พร้อมทั้งผลตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการ ขอให้นำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์แบบรายงานผลการตรวจเลือดของ สพฐ.ด้านล่าง)

          สำหรับผู้ที่ต้องสอบ HSK  สพฐ. กำหนดสอบในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานกรุงเทพมหานคร อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7  ถนนสาทรใต้  กรุงเทพฯ  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบ HSK กำหนดการสอบ พร้อมแผนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ได้  (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง)


*** หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่ ***
            สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          โทร 02-2885748-9
          อีเมล์ : teacherscholar@hotmail.com
 

---------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มา :
สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
233 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .doc หน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรุ่น3.doc   
  .doc ประกาศรายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบรุ่น3.doc   
  .doc ใบสมัครHSKและกำหนดการและแผนที่.doc   
  .pdf แบบรายงานการตรวจเลือด.pdf   
  .doc ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรุ่น3(เพิ่มเติม).doc   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.71  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์