ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2010
  ข่าวทั้งหมด
18 กุมภาพันธ์ 2553

      

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
• สัญชาติไทย
• ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3 มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สมัครรับทุนการศึกษาระดับ Secondary Three
• ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 มีผลการเรียนดี มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สมัครรับทุนการศึกษาระดับ Pre-University
• หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2281 6370 ต่อ 106-108
2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง
(ซองขนาดอย่าน้อย 16 ซม.x 20 ซม.) วงเล็บมุมซอง “รับใบสมัครทุนสิงคโปร์”
3. ดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครผ่านเว็บไซต์ (ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2553 เป็นต้นไป) ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร
หลังจากสมัครทาง online แล้ว ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง

 Ministry of Education 
 School Placement and Scholarships Branch
 Level 3, Podium Block
 1 North Buona Vista Drive
 Singapore 138675

หมดเขตรับสมัคร
 ผู้สมัครต้องสมัครทาง Online และส่งใบสมัครไปถึงกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2553

การคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะแจ้งผลการสมัครและกำหนดการสอบให้ผู้สมัครทราบโดยตรง (สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ปลายเดือนพฤษภาคม 2553) โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ปลายเดือนกรกฎาคม 2553

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
248 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์