ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข
  ข่าวทั้งหมด
8 กุมภาพันธ์ 2553

      

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

          นายยงยุทธ ทิพรส ประธานสมาพันธ์ครูมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสัมมนาเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ทั่วประเทศ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมสประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 76 กลุ่มเครือข่าย และองค์กรเครือข่ายครูมัธยมศึกษา เข้าร่วมเมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมได้มีการสรุปบทบาทหน้าที่และภารกิจเร่งด่วน อาทิ เรื่องร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เรื่องจัดเตรียมความพร้อมรองรับการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาใน 4 ด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ จะเข้าไปมีส่วนร่วมติดตามและผลักดันเรื่องการเสนอแก้ไขกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีความเป็นเอกภาพคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของไทยให้ก้าวไกลสู่สากล จึงขอฝากความหวังและอนาคตชาติไว้กับ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมทั้ง ส.ว.ให้สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว

          แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
79 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์