ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข
  ข่าวทั้งหมด
8 กุมภาพันธ์ 2553

      

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

          นายยงยุทธ ทิพรส ประธานสมาพันธ์ครูมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสัมมนาเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ทั่วประเทศ ประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมสประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา 76 กลุ่มเครือข่าย และองค์กรเครือข่ายครูมัธยมศึกษา เข้าร่วมเมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมได้มีการสรุปบทบาทหน้าที่และภารกิจเร่งด่วน อาทิ เรื่องร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไทยในทศวรรษที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เรื่องจัดเตรียมความพร้อมรองรับการจัดตั้งเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาใน 4 ด้าน ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ จะเข้าไปมีส่วนร่วมติดตามและผลักดันเรื่องการเสนอแก้ไขกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้มีความเป็นเอกภาพคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของไทยให้ก้าวไกลสู่สากล จึงขอฝากความหวังและอนาคตชาติไว้กับ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมทั้ง ส.ว.ให้สนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว

          แหล่งที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
320 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์