คุรุสภายกย่องชูเกียรติมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2553

      

คุรุสภายกย่องชูเกียรติมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้รับการประกาศยกย่องชูเกียรติ จากคุรุสภา ให้เป็นมูลนิธิที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2553 


          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาให้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 3,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษา และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งนอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมนักเรียนให้รักความเป็นไทย รักษากิริยามารยาท จริยธรรม คุณธรรมควบคู่กับการเรียน


          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี โดยร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นการพระราชทานการศึกษาไปสู่ปวงชน รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลที่สนใจ ประเทศเพื่อนบ้าน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานเอกอัครราชฑูต ซึ่งเริ่มออกอากาศในต้นปี 2545 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง


          สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของมูลนิธิฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทร. 0 2282 6734 ทุกวันในวันเวลาราชการ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2246-9635 ต่อ 5303
          คุณปรีดี ขวัญงาม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แหล่งที่มาของข่าว ศธ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
350 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์