คุรุสภายกย่องชูเกียรติมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ข่าวทั้งหมด
5 กุมภาพันธ์ 2553

      

คุรุสภายกย่องชูเกียรติมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้รับการประกาศยกย่องชูเกียรติ จากคุรุสภา ให้เป็นมูลนิธิที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2553 


          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดหลักสูตรมัธยมศึกษาให้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 3,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษา และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งนอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมนักเรียนให้รักความเป็นไทย รักษากิริยามารยาท จริยธรรม คุณธรรมควบคู่กับการเรียน


          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี โดยร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กองทัพบก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นการพระราชทานการศึกษาไปสู่ปวงชน รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลที่สนใจ ประเทศเพื่อนบ้าน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานเอกอัครราชฑูต ซึ่งเริ่มออกอากาศในต้นปี 2545 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง


          สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของมูลนิธิฯ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โทร. 0 2282 6734 ทุกวันในวันเวลาราชการ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2246-9635 ต่อ 5303
          คุณปรีดี ขวัญงาม อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แหล่งที่มาของข่าว ศธ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
80 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์