มรภ.ศก.ปลื้มผล รับรองหลักสูตร
  ข่าวทั้งหมด
1 กุมภาพันธ์ 2553

      

มรภ.ศก.ปลื้มผล รับรองหลักสูตร

     ผศ.กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) เปิดเผยว่า มรภ.ศก.ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชีอย่างมีคุณภาพ โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาคุณวุฒิการศึกษาในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

     ผศ.กนกกล่าว ต่อว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 19 (12/2552) ได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสามารถขึ้นทะเบียนฝึกหัดงานและเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตได้ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

 

  

แหล่งที่มาของข่าว  หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
87 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์