บำบัดน้ำเสียด้วยพืชยุคดึกดำบรรพ์
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2553

      

บำบัดน้ำเสียด้วยพืชยุคดึกดำบรรพ์

รศ.สุมนทิพย์ บุนนาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์

การวิจัยคุณสมบัติสาหร่ายสไปรูไลน่าบำบัดน้ำ

ภาพประกอบข่าว

     นักวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิจัยใช้ประโยชน์สาหร่ายสไปรูไลน่า พืชยุคดึกดำบรรพ์ บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานทำขนมจีน หวังลดน้ำเสียในชุมชน รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีโรงงานทำขนมจีน ส่งขายทั้งในและต่างจังหวัด โดยในกระบวนการทำเส้นขนมจีนต้องใช้น้ำในการล้างเป็นจำนวนมาก และมีการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำของชุมชนโดยไม่มีการบำบัด

     น้ำทิ้งเหล่านี้จะมีเชื้อแบคทีเรีย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็นกระจายสู่ชุมชน โดยจากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งผลิตเส้นขนมจีนที่บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตขนมจีนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ก็กำลังประสบปัญหาการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ชุมชน

     ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.สุมนทิพย์ จึงได้ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทในการศึกษาในการศึกษาวิจัยเรื่องการบำบัด มลพิษในชุมชน โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี ก็พบว่าสาหร่ายสไปรูไลน่าสามารถบำบัดน้ำเสียจากโรงขนมจีนได้ มีประสิทธิ์ภาพในการลดค่าไนเตรท-ไนโตรเจนและฟอสอรัสรวม

    "สำหรับสาหร่ายสไปรูไลน่า หรือสาหร่ายเกลียวทอง เป็นสาหร่ายเซลล์เดียว มีสีเขียวแกมน้ำเงิน อยู่ในตระกูล Oscillatoriaceae เป็นสาหร่ายที่พบได้ในแหล่งน้ำทั่วไป และจากการศึกษายังพบว่าสาหร่ายประเภท นี้เป็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ สามารถปรับตัวและพัฒนาสายพันธุ์ให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี และที่น่าสนใจพบว่า สาหร่ายสไปรูไลน่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเน่าเสีย" หรืออาจเรียกได้ว่า ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ

   นักวิจัย ได้กล่าวถึงกระบวนการศึกษาวิจัยและการทดลองในห้องปฏัติการว่า ทีมนักวิจัยในได้ลงพื้นที่นำนำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนของ นางสุนทร พระลับรักษา ชาวบ้านหนองกุง เพื่อมาทำการตรวจวิเคราะห์หาค่า DO ออกซิเจนละลายน้ำ ค่าไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสรวม ph (ค่าความเป็นกรดด่าง) ความขุ่นและของแข็งที่ละบายในน้ำทิ้ง

   จากนั้นนำสาหร่ายมาเพาะเลี้ยงในอาหาร มีการให้อากาศตลอดเวลาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วัน พบว่าสาหร่ายสไป รูไลน่าที่เพาะเลี้ยงในตัวอย่างน้ำทิ้ง สามารถลดค่าไนไตรท-ไนโตรเจน และค่าฟอสฟอรัสรวม นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำอีกด้วย 

   ผลทดลองจากห้องแล็ปเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นก็จะเป็นการต่อยอดขยายผลสู่โรงงานทำขนมจีนต้นแบบ ซึ่งขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการประสานโรงงานต้นแบบในการทดลองและบำบัดน้ำทิ้ง โดยทาง มข.พร้อมที่จะแจกสาหร่ายสไปรูไลน่าให้โรงงานนำไปปล่อยหรือเพาะเลี้ยงในบ่อบัด

    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโรงงานทำขนมจีนในแต่ละวันจะมีน้ำทิ้งเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ประกอบการโรงงานเอสเอ็มอีควรจะมีบ่อสำรองไว้สัก 2-3 บ่อ โดยบ่อแรกใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ส่วนบ่อถัดไปก็จะเป็นบ่อพักหรือบ่อบำบัด

    วิธีการนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ง่ายและมีต้นทุนต่ำในการบำบัดน้ำเสีย ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำชุมชน ส่วนสาหร่ายที่เจริญเติบโตในบ่อบำบัด ยังสามารถนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ประเภทปลาสวยงามได้

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 

 

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
422 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์