โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2553

      
Pic_61752

                                      นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

     รมช.ศึกษาฯ ตั้งความหวังเด็กเข้าร่วมโครงการเด็กดีมีที่เรียน ทำความดีต่อไปทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและชีวิตจริง เพื่อช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป...

     นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกับผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเด็กดีมีที่เรียน ได้แก่ จ.นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท และลพบุรี ว่า โครงการดังกล่าวมีต้นแบบมาจากโครงการนครปฐมโมเดล  เป็นระบบรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการพิจารณาความดีของเด็กในด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนประกอบในการคัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทำมา 5 ปีแล้ว โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้ที่รับผิดชอบโครงการ พบว่าเด็กที่เข้าโครงการจะมีผลการเรียนที่ค่อนข้างดี   ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งของโครงการ  อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่อยากให้การรับนักศึกษาพิจารณาเรื่องคุณธรรมความดีด้วย

     รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่า โครงการนี้ถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ว่า การทำความดีก็มีโอกาสเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น จึงอยากให้เด็กที่เข้าโครงการดังกล่าวทำความดีนั้นต่อไปทั้งในรั้ว มหาวิทยาลัยและชีวิตจริง และขอให้ช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อๆ ไปด้วย ความจริงที่ผ่านมามีบางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้นำหลักการของโครงการนี้ไปทำแล้ว แต่ อาจจะมีหลักเกณฑ์และชื่อโครงการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ตนจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     (สกอ.) เร่งประสานไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีความพร้อม ให้ช่วยกันนำหลักเกณฑ์ในการนำคะแนนความดี ไปใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น.

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
564 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์