โครงการเด็กดีมีที่เรียน
  ข่าวทั้งหมด
29 มกราคม 2553

      
Pic_61752

                                      นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์

     รมช.ศึกษาฯ ตั้งความหวังเด็กเข้าร่วมโครงการเด็กดีมีที่เรียน ทำความดีต่อไปทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและชีวิตจริง เพื่อช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป...

     นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังเป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนกับผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเด็กดีมีที่เรียน ได้แก่ จ.นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท และลพบุรี ว่า โครงการดังกล่าวมีต้นแบบมาจากโครงการนครปฐมโมเดล  เป็นระบบรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการพิจารณาความดีของเด็กในด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนประกอบในการคัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนทำมา 5 ปีแล้ว โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้ที่รับผิดชอบโครงการ พบว่าเด็กที่เข้าโครงการจะมีผลการเรียนที่ค่อนข้างดี   ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งของโครงการ  อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่อยากให้การรับนักศึกษาพิจารณาเรื่องคุณธรรมความดีด้วย

     รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่า โครงการนี้ถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ว่า การทำความดีก็มีโอกาสเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น จึงอยากให้เด็กที่เข้าโครงการดังกล่าวทำความดีนั้นต่อไปทั้งในรั้ว มหาวิทยาลัยและชีวิตจริง และขอให้ช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อๆ ไปด้วย ความจริงที่ผ่านมามีบางมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้นำหลักการของโครงการนี้ไปทำแล้ว แต่ อาจจะมีหลักเกณฑ์และชื่อโครงการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ตนจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     (สกอ.) เร่งประสานไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีความพร้อม ให้ช่วยกันนำหลักเกณฑ์ในการนำคะแนนความดี ไปใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น.

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
178 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์