แข่งขันว่าความศาลจำลองรอบชิงชนะเลิศ IP Law Ambassador Award 2010
  ข่าวทั้งหมด
27 มกราคม 2553

      

แข่งขันว่าความศาลจำลองรอบชิงชนะเลิศ IP Law Ambassador Award 2010

     บริติช เคานซิลร่วมกับ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ทรูวิชั่นส์และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)โดยความสนับสนุนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยขอเชิญท่านร่วมชมการแข่งขันว่าความในศาลจำลองโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศในโครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาไทย

    

     (Young Thai IP LawAmbassador Award 2009) ในวันที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 14.00 –16.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 13 ชั้น 6ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาอาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่) โดยทั้งสองทีมสุดท้ายที่จะมาประลองความสามารถในการแข่งขันซึ่งมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสิทธิบัตรพันธุ์ข้าวในครั้งนี้คือ

 

     ฝ่ายโจทก์ ทีม SettradeCappuccino (65 bht)จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายจำเลย ทีม The Flashestจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาว จุฑารัตน์ ร่มโพธิ์ชี และนางสาวพูนภาหมู่สิริเลิศ นางสาววรรษมน โลหชิตรานนท์ และ นางสาวนันทินี สุนทรพิมล ทีมผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกาพร้อมเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์เพื่อดูงานหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย

 

     บริษัทกฎหมายและฝึกงานกับสำนักงานทนายความชั้นนำของอังกฤษส่วนทีมรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทอนึ่ง อาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาทีมผู้ชนะในปีนี้ยังจะได้รับถ้วยรางวัลจากศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอีกด้วย

 

แหล่งที่มาของข่าว หนังสือพิมพ์ข่าวสด


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
89 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์