จี้สพฐ.ปรับวิสัยทัศน์จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  ข่าวทั้งหมด
26 มกราคม 2553

      

จี้สพฐ.ปรับวิสัยทัศน์จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กพฐ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณานโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2553 โดยที่ประชุมได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดวิสัยทัศน์ให้มีความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม และไปสู่ระดับสากลมากขึ้น เช่น กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนในระดับนานาชาติ เพราะที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าของนานาชาติค่อนข้างมาก จึงต้องการให้ สพฐ.ตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะต้องพัฒนาระดับค่าเฉลี่ยของเด็กไทยให้เท่ากับค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติให้ได้ภายใน 10 ปี และหากเป็นระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ควรตั้งวิสัยทัศน์ว่าเด็กไทยต้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในลำดับต้น ๆ โดยไม่ควรเกินลำดับที่ 2 ของภูมิภาค เป็นต้น
   
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ควรกำหนดจุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้นให้ชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละช่วงชั้นควรมีจุดเน้นใดในการวัดพัฒนาการของผู้เรียน เช่น ป.3 เน้นอ่านออกเขียนได้ ป.6 เน้นอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดคำนวณ แก้โจทย์ปัญหาได้ ม.3 เน้นความสามารถตามมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นว่า นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กำหนดไปแล้ว ยังมีการกล่าวถึงบางประเด็นไม่ชัดเจน เช่น ระบบบริหาร ซึ่งจะต้องมีนโยบายและมาตรการในการแก้ไข หรือการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้รับการชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.)ว่า ได้มีการผ่อนคลายระเบียบของการใช้งบฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปมากแล้ว ส่งผลให้มีการใช้งบฯของท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
   
“ที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาในช่วงนี้ ควรเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ยึดรูปแบบของโครงสร้าง แต่ควรเน้นการทำงานเป็นเครือข่าย และดึงสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนด้านวิชาการ” ดร.ชินภัทร กล่าว.

แหล่งที่มา : เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
80 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์