จี้สพฐ.ปรับวิสัยทัศน์จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
  ข่าวทั้งหมด
26 มกราคม 2553

      

จี้สพฐ.ปรับวิสัยทัศน์จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กพฐ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณานโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2553 โดยที่ประชุมได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดวิสัยทัศน์ให้มีความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม และไปสู่ระดับสากลมากขึ้น เช่น กำหนดข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะผู้เรียนในระดับนานาชาติ เพราะที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยของเด็กไทยยังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าของนานาชาติค่อนข้างมาก จึงต้องการให้ สพฐ.ตั้งวิสัยทัศน์ว่าจะต้องพัฒนาระดับค่าเฉลี่ยของเด็กไทยให้เท่ากับค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติให้ได้ภายใน 10 ปี และหากเป็นระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ควรตั้งวิสัยทัศน์ว่าเด็กไทยต้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในลำดับต้น ๆ โดยไม่ควรเกินลำดับที่ 2 ของภูมิภาค เป็นต้น
   
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ควรกำหนดจุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้นให้ชัดเจนมากขึ้นว่าแต่ละช่วงชั้นควรมีจุดเน้นใดในการวัดพัฒนาการของผู้เรียน เช่น ป.3 เน้นอ่านออกเขียนได้ ป.6 เน้นอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดคำนวณ แก้โจทย์ปัญหาได้ ม.3 เน้นความสามารถตามมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นว่า นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กำหนดไปแล้ว ยังมีการกล่าวถึงบางประเด็นไม่ชัดเจน เช่น ระบบบริหาร ซึ่งจะต้องมีนโยบายและมาตรการในการแก้ไข หรือการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีความชัดเจนมากขึ้น และเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ได้รับการชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.)ว่า ได้มีการผ่อนคลายระเบียบของการใช้งบฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปมากแล้ว ส่งผลให้มีการใช้งบฯของท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
   
“ที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าการพัฒนาการศึกษาในช่วงนี้ ควรเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่ไม่ยึดรูปแบบของโครงสร้าง แต่ควรเน้นการทำงานเป็นเครือข่าย และดึงสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนด้านวิชาการ” ดร.ชินภัทร กล่าว.

แหล่งที่มา : เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
732 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์