THE-ICE Member Scholarship ทุนเรียนด้านการโรงแรม รีสอร์ต
  ข่าวทั้งหมด
25 มกราคม 2553

      

วิทยาลัย Blue Mountains Hotel School ประเทศออสเตรเลียประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสมทบ Blue Mountains Hotel School Scholarship เพื่อศึกษาต่อระดับอนุปริญญาด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ต โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 มีนาคม 2553
โดยมีหลักสูตรด้านการบริหารงานโรงแรมและรีสอร์ต ดังนี้
1. Advanced Diploma in Hospitality (Management) (2 Year Program)
2. Diploma in Event Management (1 Year Program)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติ
2. ผ่านเกณฑ์ขอวีซ่านักศึกษาต่างชาติของทางการออสเตรเลีย
3. ไม่อยู่ระหว่างรับ
ทุนการศึกษาจากทางการออสเตรเลีย
4. ผ่านข้อกำหนดด้านวิชาการในหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ
5. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป6. มีทักษะภาษาอังกฤษดี

* ผู้สมัครต้องแนบเรียงความยาว 250-270 คำ ชี้แจงเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อด้านการบริการและการท่องเที่ยวยังออสเตรเลีย ดูรายละเอียดทุนได้ที่ www.the-ice.org

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
THE-ICE Scholarship Applications
International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education
PO Box 1272
Tweed Heads NSW 2485
AUSTRALIA
ที่มา
http://www.the-ice.org/index.php?option=com_pages&Itemid=6

แหล่งที่มาของข่าว http://www.igotgrants.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
205 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์