สพฐ.ทุ่ม 272 ล. ส่งเสริมการอ่าน ป.3
  ข่าวทั้งหมด
23 มกราคม 2553

      

สพฐ.ทุ่ม 272 ล. ส่งเสริมการอ่าน ป.3

          สพฐ.เตรียมพัฒนา ร.ร.มาตรฐานสากล 500 แห่ง ให้บรรลุเป้าในปี 2555 เผยส่งทีมวิทยบูรณากรให้ความรู้เรื่องคอมฯ แก่เขตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมทุ่ม 272 ล. ส่งเสริมการอ่าน ป.3
          วันนี้ (22 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อที่จะชี้แจงให้กับผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นการศึกษาทั้ง 500 โรง โดยจะให้มีการบรรลุเป้าหมายภายในปีการศึกษา 2555 ซึ่งในวันนี้ได้มีการชี้แจงและคาดหวังกับโรงเรียนดังกล่าวว่าแต่ละโรงเรียนมีคุณลักษณะที่มีความพิเศษอะไรบ้างที่ต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปอย่างไร โดยจะยกให้เป็นรากฐานของโรงเรียนแต่ละโรง อีกทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่สพฐ. เรื่องของการทำแผนเสนอขอการสนับสนุน อาทิ การเรียนการสอนในวิชาหลักๆ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้เป็นภาษาอังกฤษ
          นายชินภัทร กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการที่จะประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ SP2 ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 185 เขตทั่วประเทศได้ทราบแล้ว ถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการในหลายๆ ส่วนด้วยกัน ซึ่งจะมีวิทยบูรณากร ไอซีที คอยที่จะเป็นผู้ช่วยชี้แจงให้คำแนะนำแก่ทางโรงเรียนที่เป็นผู้จัดซื้อ ดังนั้นจึงต้องมีการป้อนข้อมูลให้กับวิทยบูรณากรให้มีความรู้อย่างเพียงพอ อาทิ ในเรื่องของฮาร์ดดิส คอมพิวเตอร์ที่ตกรุ่น หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในสายการผลิตแล้วก็ตาม โดยจะให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อจะที่ได้ทราบว่ารุ่นไหนบ้างที่ไม่ได้อยู่ในการผลิต ซึ่งก็จะได้ไม่มีการจัดซื้อ
          นายชินภัทร กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน ในงบประมาณ SP2 ซึ่งในโครงการนิ้มีโครงการย่อย 5 โครงการ ซึ่งก็มีการโครงการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยอยู่ด้วยภายใต้งบประมาณ 272 ล้านบาท จุดเน้นจะเน้นยกระดับความสามารถการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นป.3 ที่ยังมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยมีนักเรียนเข้าโครงการนี้ประมาณ 82,390 คน ซึ่งจะมีการจัดหาสื่อ แบบฝึกหัดต่างๆ 74.16 ล้านบาท การจัดซื้อคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทย 31.82 ล้านบาท การพัฒนาครูภาษาไทย 72.13 ล้านบาท กิจกรรมแข่งขันทักษะนักเรียนด้านภาษาไทย 8.65 ล้านบาท การจ้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 43.5 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จะจัดสรรให้เขตพื้นที่การศึกษา 230 ล้านบาท และที่เหลือ 40 กว่าล้านบาทเป็นงบที่ใช้ดำเนินงานโดยส่วนกลาง
          “สำหรับกรณีที่มีข่าวว่าหลายเขตพื้นที่การศึกษากำหนดราคากลางที่สูงกว่าราคาท้องตลาดนั้น ต้องดูเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษาและต้องดูข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นเช่นไรก่อน อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้กำหนดให้คณะกรรมการ SP2 จำนวน 35 คณะลงพื้นที่ติดตามดูแลการดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วประเทศ ซึ่งหากมีอะไรที่เป็นข้อมูลที่เกิดความไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมาที่สพฐ.ได้จะได้ลงไปติดตามตรวจสอบและดำเนินการป้องกันไม่ให้ปัญหาลุกลาม” เลขาฯ กพฐ. กล่าว

แหล่งที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
109 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 8.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์