คุรุสภาเผยรายชื่อ"9"ครูดีเด่น"
  ข่าวทั้งหมด
2 มกราคม 2551

       รับรางวัลรอบปี2550 เนื่องในวันครู16ม.ค.

นายจักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 มกราคม 2551 ตรงกับวันครู ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2550 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทครูดีเด่น รวมจำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายจันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นครราชสีมา เขต 1 นางพยุงศรี เดชหัสดิน โรงเรียนบ้านหนองโสน สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 3 นายพิสูจน์ แสงศรี โรงเรียนวัดวังเย็น (รัฐราษฎร์ประสาทวิทยา) สังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายวินิจ รัตนแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา นางศศิธร หาคำ โรงเรียนบ้านนาส่วง สังกัด สพท.อุบลราชธานี เขต 5 นางรัศมี แดงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต 1 นายอนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สพท.ชัยนาท และนางกอบกมล ทับบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สพท.ศรีสะเกษ เขต 1

นายจักรพรรดิกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ คุรุสภายังยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีกจำนวน 18 คน โดยปีนี้มีผู้ยื่นขอรับรางวัลทั้งหมด 178 คน แบ่งเป็นครู 103 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 55 คน ผู้บริหารการศึกษา 7 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 13 คน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต้องพิจารณาคัดสรรผลงานให้เหลือ 3 เท่าของจำนวนผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา คือ 27 คน ประกอบด้วย ครู 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน ผู้บริหารการศึกษา 3 คน และศึกษานิเทศก์ 3 คน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2550 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จะทำหน้าที่ตรวจคัดกรองผลงาน โดยออกประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และพิจารณาอนุมัติผลการคัดสรรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้าย


ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/
80 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.35  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์