คุรุสภาเผยรายชื่อ"9"ครูดีเด่น"
  ข่าวทั้งหมด
2 มกราคม 2551

       รับรางวัลรอบปี2550 เนื่องในวันครู16ม.ค.

นายจักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 มกราคม 2551 ตรงกับวันครู ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 12/2550 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับรางวัลคุรุสภา ประเภทครูดีเด่น รวมจำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายจันทร์ ติยะวงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) นครราชสีมา เขต 1 นางพยุงศรี เดชหัสดิน โรงเรียนบ้านหนองโสน สังกัด สพท.ชัยภูมิ เขต 3 นายพิสูจน์ แสงศรี โรงเรียนวัดวังเย็น (รัฐราษฎร์ประสาทวิทยา) สังกัด สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายวินิจ รัตนแก้ว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา นางศศิธร หาคำ โรงเรียนบ้านนาส่วง สังกัด สพท.อุบลราชธานี เขต 5 นางรัศมี แดงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย สังกัด สพท.เชียงใหม่ เขต 1 นายอนันท์ งามสะอาด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สพท.ชัยนาท และนางกอบกมล ทับบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ สพท.ศรีสะเกษ เขต 1

นายจักรพรรดิกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ คุรุสภายังยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีกจำนวน 18 คน โดยปีนี้มีผู้ยื่นขอรับรางวัลทั้งหมด 178 คน แบ่งเป็นครู 103 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 55 คน ผู้บริหารการศึกษา 7 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 13 คน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต้องพิจารณาคัดสรรผลงานให้เหลือ 3 เท่าของจำนวนผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา คือ 27 คน ประกอบด้วย ครู 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 6 คน ผู้บริหารการศึกษา 3 คน และศึกษานิเทศก์ 3 คน จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2550 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จะทำหน้าที่ตรวจคัดกรองผลงาน โดยออกประเมินผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง และพิจารณาอนุมัติผลการคัดสรรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้าย


ที่มา : http://www.matichon.co.th/matichon/
555 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์