โครงการสหกรณ์โรงเรียน และการขับเคลื่อนโครงการนโยบาย 3D
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2553

      

"รัฐมนตรี ศธ.นายจุรินทร์" ฝากนร.โครงการ3D ใช้ศก.พอเพียงปูฐานเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

          "จุรินทร์" ชูองค์กรนักเรียนทั่วประเทศตัวขับเคลื่อนนโยบาย 3D ขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนในสถานศึกษา ฝากดำเนินการโครงการสหกรณ์โรงเรียน ชี้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเป็นทีม ฝึกการบริหารงานธรรมาภิบาล ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานสู่ผู้ประกอบการในอนาคต


          วันนี้(7 ม.ค.) ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการพบปะกับองค์กรนักเรียนไทยจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมโครงการ “สภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล”ประจำปี 2553ว่า ตนขอฝากนโยบาย 3D ที่เน้นในเรื่องของการยึดมั่นประชาธิปไตย การมีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด แก่องค์กรนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นำไปปฏิบัติและขยายผลให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นต่อไป เพราะคณะกรรมการนักเรียน และองค์กรนักเรียนจะเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานตามนโยบายของ ศธ.ให้ประสบความสำเร็จ


          นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนขอฝากให้ช่วยกันคิดกิจกรรมในการเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินโครงการสหกรณ์นักเรียน 3 D เพราะสหกรณ์จะเป็นจุดที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ได้แก่ การฝึกประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานจริง ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการมีส่วนร่วม ฝึกธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกการเป็นผู้ประกอบการ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ ศธ.จะมุ่งเน้นให้เด็กมีพื้นฐานความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต


          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพบปะองค์กรนักเรียนไทยจากทั่วประเทศในครั้งนี้ นายจุรินทร์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาจากตัวแทนนักเรียนด้วย โดยนักเรียนได้เสนอปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการศึกษาของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสนอให้ ศธ.ให้ความสำคัญกับการให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล และการเสนอให้ ศธ.ประสานไปยังผู้ประกอบการในการรับเด็กพิการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงาน นอกเหนือจากการจัดสรรให้ได้ผู้พิการได้เรียนฟรี จนถึงระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียว รวมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดรับผู้พิการเข้าเรียนมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ปัญหาต่างๆ ที่เสนอมานั้น รมว.ศึกษาธิการ รับที่จะนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

แหล่งที่มาของข่าว : ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
283 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์