โครงการสหกรณ์โรงเรียน และการขับเคลื่อนโครงการนโยบาย 3D
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2553

      

"รัฐมนตรี ศธ.นายจุรินทร์" ฝากนร.โครงการ3D ใช้ศก.พอเพียงปูฐานเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

          "จุรินทร์" ชูองค์กรนักเรียนทั่วประเทศตัวขับเคลื่อนนโยบาย 3D ขยายผลสู่เพื่อนนักเรียนในสถานศึกษา ฝากดำเนินการโครงการสหกรณ์โรงเรียน ชี้เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเป็นทีม ฝึกการบริหารงานธรรมาภิบาล ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานสู่ผู้ประกอบการในอนาคต


          วันนี้(7 ม.ค.) ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการพบปะกับองค์กรนักเรียนไทยจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมโครงการ “สภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล”ประจำปี 2553ว่า ตนขอฝากนโยบาย 3D ที่เน้นในเรื่องของการยึดมั่นประชาธิปไตย การมีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด แก่องค์กรนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้นำไปปฏิบัติและขยายผลให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นต่อไป เพราะคณะกรรมการนักเรียน และองค์กรนักเรียนจะเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานตามนโยบายของ ศธ.ให้ประสบความสำเร็จ


          นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนขอฝากให้ช่วยกันคิดกิจกรรมในการเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินโครงการสหกรณ์นักเรียน 3 D เพราะสหกรณ์จะเป็นจุดที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของนักเรียน ได้แก่ การฝึกประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานจริง ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการมีส่วนร่วม ฝึกธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกการเป็นผู้ประกอบการ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ ศธ.จะมุ่งเน้นให้เด็กมีพื้นฐานความรู้การเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต


          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการพบปะองค์กรนักเรียนไทยจากทั่วประเทศในครั้งนี้ นายจุรินทร์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาจากตัวแทนนักเรียนด้วย โดยนักเรียนได้เสนอปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการศึกษาของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเสนอให้ ศธ.ให้ความสำคัญกับการให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล และการเสนอให้ ศธ.ประสานไปยังผู้ประกอบการในการรับเด็กพิการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงาน นอกเหนือจากการจัดสรรให้ได้ผู้พิการได้เรียนฟรี จนถึงระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียว รวมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ เปิดรับผู้พิการเข้าเรียนมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ปัญหาต่างๆ ที่เสนอมานั้น รมว.ศึกษาธิการ รับที่จะนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

แหล่งที่มาของข่าว : ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
1257 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์