"จุรินทร์" ระบุโครงการสหกรณ์นักเรียน 3D ฝึกประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
  ข่าวทั้งหมด
7 มกราคม 2553

      

       "จุรินทร์" ระบุ  โครงการสหกรณ์นักเรียน 3 ดี จะเป็นโครงการที่ช่วยฝึกประชาธิปไตย และการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ โครงการสหกรณ์นักเรียน 3 ดี จะเป็นโครงการที่ช่วยฝึกประชาธิปไตย และการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ

       นายจุรินทร์  ลักษณ์วิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เข้าพบองค์กรนักเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประชุมโครงการ"สภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล ประจำปี 2553" ที่โรงแรมเอสดีอเวนิว  โดยนายจุรินทร์ ได้มอบนโยบายในการดำเนินโครงการ 3 ดี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการศึกษาจากนักเรียน อาทิ ปัญหาการศึกษาของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล และการเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานไปยังผู้ประกอบการในการรับเด็กพิการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานนอกเหนือจากการจัดสรรให้ได้ผู้พิการได้เรียนฟรี จนถึงระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยังเสนอให้มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดรับผู้พิการให้เข้าเรียนมากขึ้นด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะนำปัญหาทั้งหมดไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

       โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้นักเรียนไปคิดกิจกรรมในการดำเนินโครงการสหกรณ์นักเรียน 3 ดี เพราะโครงการดังกล่าว ถือเป็นการฝึกประชาธิปไตย การฝึกทำงานเป็นทีม การมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตทางด้านการแข่งขัน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
313 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์