"จุรินทร์" ระบุโครงการสหกรณ์นักเรียน 3D ฝึกประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
  ข่าวทั้งหมด
7 มกราคม 2553

      

       "จุรินทร์" ระบุ  โครงการสหกรณ์นักเรียน 3 ดี จะเป็นโครงการที่ช่วยฝึกประชาธิปไตย และการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ โครงการสหกรณ์นักเรียน 3 ดี จะเป็นโครงการที่ช่วยฝึกประชาธิปไตย และการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ

       นายจุรินทร์  ลักษณ์วิศิษฏ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้เข้าพบองค์กรนักเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมการประชุมโครงการ"สภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล ประจำปี 2553" ที่โรงแรมเอสดีอเวนิว  โดยนายจุรินทร์ ได้มอบนโยบายในการดำเนินโครงการ 3 ดี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการศึกษาจากนักเรียน อาทิ ปัญหาการศึกษาของเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้  การเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาล และการเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานไปยังผู้ประกอบการในการรับเด็กพิการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าทำงานนอกเหนือจากการจัดสรรให้ได้ผู้พิการได้เรียนฟรี จนถึงระดับปริญญาตรีเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยังเสนอให้มหาวิทยาลัยต่างๆเปิดรับผู้พิการให้เข้าเรียนมากขึ้นด้วย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะนำปัญหาทั้งหมดไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

       โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ฝากให้นักเรียนไปคิดกิจกรรมในการดำเนินโครงการสหกรณ์นักเรียน 3 ดี เพราะโครงการดังกล่าว ถือเป็นการฝึกประชาธิปไตย การฝึกทำงานเป็นทีม การมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตทางด้านการแข่งขัน

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์