โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับชาติ
  ข่าวทั้งหมด
6 มกราคม 2553

      

อาชีวะเตรียมเพิ่ม ร.ร.ประถมฯ สพฐ.1,000 โรง วิทยาลัย สอศ.อีกกว่า 24 แห่งฝีกเกษตรผลิตอาหารกลางวัน

          อาชีวะเตรียมเพิ่มโรงเรียนประถมศึกษา สพฐ.อีก 1,000 โรง และวิทยาลัย สอศ.อีกกว่า 24 แห่ง ฝึกเกษตรเด็กผลิตอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เผยเกษตรกรไทยลดลงถึง 60%


          วันนี้ (5 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับชาติ กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มจัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ตามที่สำนักงานส่งเสริมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และวิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 48 แห่ง ภายใน 75 จังหวัด ดูแลโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะมีการให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ จัดอบรมความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต ประสานชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรในท้องถิ่น


          นายพรหมสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,450 โรงเรียน โดยมี สอศ.เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ และจัดทำโครงการอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้จัดทำเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้


          “วัตถุประสงค์ที่จัดทำ คือ 1.สนับสนุนด้านวิชาการ ให้การฝึกอบรม เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2.สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อที่จะให้โรงเรียนนำไปขยายผลผลิต 3.สนับสนุนวัตถุดิบเพื่อการประกอบอาหาร 4.สนับสนุนชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 5.สนับสนุนโรงเรียนประถม-มัธยมศึกษาที่ร่วมโครงการนี้ จัดทำเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา ในสังกัด สพฐ. ซึ่งขณะนี้ สอศ.ได้เริ่มสร้างโครงการในเกษตรมืออาชีพยุคใหม่ โดยเป็นเวทีเสริมในการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนแบบยั่งยืน 6.ขยายบริการความรู้เทคโนโลยีใหม่ไปสู่ท้องถิ่น เพื่อต้องการให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในการจัดการแผนใหม่เรื่องของการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สุดท้ายนี้จะใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป” เลขาฯ สอศ.กล่าว


          นายพรสวัสดิ์กล่าวทิ้งท้ายว่า ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมขยายผลเพิ่มวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเข้าร่วมอีกกว่า 50 % ประมาณ 24 แห่งในปีนี้ และเพิ่มโรงเรียนในโครงการอีก 1,000 แห่ง ปีละ 300 กว่าแห่ง ภายใน 3 ปี ขณะที่จะเชื่อมโยงกับโครงการผลิตเกษตรกรยุคใหม่ร่วมกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเพิ่มประชากรในภาคเกษตรให้มากขึ้น

แหล่งที่มาของข่าว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ (Th)


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Viroonphan
183 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์