เรียนออนไลน์ "มหา’ลัย @ home
  ข่าวทั้งหมด
4 มกราคม 2553

      

เรียนออนไลน์ "มหา'ลัย @ home

          ผู้เรียนหลักสูตรออนไลน์ ต้องมีวินัยในการเรียนมากๆ เพราะดูเหมือนเข้ามาเรียนง่าย แต่จะจบออกไปนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และต้องขยันสร้างเครือข่ายผู้เรียน นอกเหนือจากเจอกันบนโปรแกรมแชท ออนไลน์
          ภายหลังรัฐบาลได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ในปี 2548 เกี่ยวกับการขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถเปิดสอนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งได้เต็มรูปแบบ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก.พ.) รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา
          สำหรับประเทศไทยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ.2020 เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ศึกษาจะเรียนผ่านออนไลน์ ตามประเทศต้นแบบคือสหรัฐอเมริกาที่มีการเปิดหลักสูตรออนไลน์ไปแล้วถึง 90%
          สถิติที่น่าสนใจ คือ อัตราการเติบโตนักศึกษาอีเลิร์นนิ่งของ University of Phoenix ในอเมริกา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30% และ Capella University พบว่ามีนักศึกษาปริญญาเอก ประมาณ 50% เรียนแบบออนไลน์
          ส่วนในประเทศจีน มหาวิทยาลัยกว่า 600 แห่ง และ โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาอีกกว่า 500,000 แห่ง กำลังพัฒนาหลักสูตรออนไลน์
          ปัจจุบันประเทศไทยมีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งได้เปิดสอนในบางสาขา ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนจะต้องมีความพร้อมทั้งอาจารย์ผู้สอน ระบบซัพพอร์ต และความต้องการของผู้เรียน โดยปัจจุบันตลาดของหลักสูตรออนไลน์มี 2 ลักษณะ คือ ระดับประกาศนียบัตร และ ระดับปริญญา
          สำหรับ เอแบค สเต็ปแรก เปิดหลักสูตรออนไลน์แล้ว 5 หลักสูตร คือ Master of Science (M.S.) in Management M.S. in ICT M.S. in eLearning Methodology Ph.D. in eLearning Methodology (ปริญญาเอก) และ Graduate Diploma in Teaching Profession (Thai Program)
          สมาชิกเบอร์แรกๆ ในโลกการศึกษาออนไลน์ เทรนด์ใหม่ที่เริ่มก่อตัวให้เห็นแล้วในไทย นอกจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแล้วมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นอีกแห่งที่ไม่ยอมตกเทรนด์นี้
          เปิดชิมลางไปแล้วกับหลักสูตรนิติศาสตร์ออนไลน์ ก่อนจะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางด้านผู้นำทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษาในลำดับต่อมา
          ล่าสุด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารจัดการออนไลน์ ( MBA Online) โดยผลิตนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษา 2551
          ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ตัวเลขผู้เรียนเอ็มบีเอ ออนไลน์ของไทยในปี 2552 มีจำนวนถึง 15-20% จากผู้เรียนเอ็มบีเอทั้งหมด ต่างจากในต่างประเทศที่มีผู้เรียนเอ็มบีเอ ออนไลน์ ในสัดส่วนที่มาถึง 40-50% จากผู้เรียนเอ็มบีเอทั้งหมด
          เขา บอกว่า หากเทียบหลักสูตรออนไลน์ กับภาคปกติ เนื้อหา และค่าใช้จ่ายของการเรียนการสอนแทบจะไม่แตกต่างจากหลักสูตรปกติ แต่สิ่งที่จะได้เพิ่มเข้ามาคือ ความสะดวกสบายของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลจากสถาบันการศึกษา
          อีกหนึ่งปัจจัยเด่นของการเรียนออนไลน์ คือ โอกาสที่เปิดกว้างให้กับมหาวิทยาลัยในการขยายการศึกษาให้เข้าถึงผู้เรียนเป็นจำนวนมาก
          นอกจากข้อเด่นที่ปรากฎของการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ส่วนที่จุดด้อยก็มีให้เห็นเช่นกัน
          โดยเฉพาะบรรยากาศการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่มีโอกาสได้เจอกันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ขาดเครือข่ายระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
          ด้วยปัจจัยข้อนี้ หลายมหาวิทยาลัยจึงต้องพยายามลดข้อกำจัดต่างๆ ลง อาทิ การจัดปฐมนิเทศน์ การนัดทบทวนบทเรียนก่อนสอบ การดูงาน เป็นต้น
          ขณะที่ในส่วนของตัวผู้เรียนเอง นักศึกษาต้องเป็นคนมีวินัยและความรับผิดชอบที่สูงมาก
          "ในอนาคต เราจะมีการเปิดสาขาออนไลน์เพิ่มขึ้น แต่ต้องวัดผลด้านคุณภาพของรุ่นปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน หรือนายจ้าง"
          สำหรับ หอการค้าฯ เปิดสอน หลักสูตรเอ็มบีเอ ออนไลน์ เปิดสอนสาขาการจัดการ ในครั้งแรกเมื่อปี 2551 โดยเปิดรับไปแล้ว 3 รุ่น รุ่นละประมาณ 30 คน
          หนึ่งในผลผลิตจากการเรียนเอ็มบีเอ ออนไลน์ นพ.อภิธาน พวงศรีเจริญ หัวหน้างานสารสนเทศ กลุ่มงานสูตินารีเวชศาสตร์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข นักศึกษา MBA Online สาขาการจัดการ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้ความเห็นว่า
          "เท่าที่เรียนมา พบว่ามีข้อดี คือเรียนได้ทุกที่ ไม่ติดเรื่องเวลา หรืออย่างเวลาที่ข้อสอบย่อย (Quiz) ก็สามารถทำได้ทุกเวลา เช่น ช่วงเที่ยงคืน หรือช่วง 5-6 โมงเช้า ก่อนจะอาบน้ำไปทำงาน ไม่รบกวนเวลาทำงาน และรู้สึกตื่นเต้นเมื่อทำบทเรียนเสร็จจะรู้คะแนนได้ทันที"
          ในส่วนของเอกสารประกอบการเรียนนั้น มีให้เช่นเดียวกับภาคปกติ เช่น สไลด์ เพาเวอร์พ้อยท์ ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปฟังได้ หรือแบบเรียน (Text Book)
          นพ.อภิธาน แนะว่า สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์นั้น ต้องมีวินัยในการเรียนมากๆ เพราะดูเหมือนเข้ามาเรียนง่าย แต่จะจบออกไปไม่ใช่เรื่องง่ายนักแม้จะมีระบบบังคับ เช่น การทำควิซ ที่ทำให้เราต้องอ่านหนังสือ เพื่อมาตอบคำถาม และต้องขยันสร้างเครือข่ายผู้เรียนให้ได้มากที่สุด
          วิธีที่คุณหมอ นำมาปฏิบัติจนสำเร็จการศึกษา คือ หมั่นพูดคุยหรือแชทกับเพื่อนร่วมรุ่น ผ่านโปรแกรม Skype และ MSN นอกเหนือจากช่วงเวลาเรียน ซึ่งเรียนผ่านโปรแกรมเชท ออนไลน์ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          ปัจจุบันเส้นทางการผลิต "บัณฑิต" ออนไลน์ กำลังขยายอาณาเขตขึ้นเรื่อย ๆ ตามการหมุนเปลี่ยนของโลกยุคใหม่ไร้สายที่แม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่ใช่ข้อจำกัดของการเรียนรู้
          หลายมหาวิทยาลัยวางโรดแม็ปชัดถึงเส้นทางการเติบโตในโลกออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฟันธงแล้วว่า ในปี 2560 จะมีนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ถึง 3 หมื่นคน ส่วน เอแบค คาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้ามหาวิทยาลัย จะมีนักศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ให้ได้ 1 แสนคน และต้องเปิดหลักสูตรออนไลน์ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50 หลักสูตร สแตมฟอร์ด ส่งสัญญาณแล้วถึงการเปลี่ยนโฉมสู่มหาวิทยาลัยออนไลน์เต็มตัว และอีกหลายแห่งที่ยังซุ่มทำแผนเชิงรุกบนโลกออนไลน์แห่งนี้
          ตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาส และความท้าทาย และอาจเป็นหนึ่งประเด็นที่นำไปสู่การ "Transform" ครั้งใหญ่ระบบการศึกษาไทยในอนาคต
          "อัตราการเติบโตนักศึกษาอีเลิร์นนิ่งของ University of Phoenix ในอเมริกา เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30% และCapella University พบว่ามีนักศึกษา ปริญญาเอก ประมาณ 50% เรียนแบบออนไลน์

         

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1034 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.91  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์