เยอบีราสองสี"แดง-เหลือง" ฝีมือนักวิจัยไทยรายแรกของโลก
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2550

       ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาทีมวิจัยพัฒนาดอกเยอบีราสองสี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมวิจัยนำโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการใช้เทคนิคลำไอออนมวลหนักพลังงานต่ำ ชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในดอกเยอบีรา โดยยิงไปที่ตัวเมล็ดและเพาะปลูกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนได้ดอกเยอบีราสายพันธุ์ใหม่ 2 สีในดอกเดียว คือ สีแดงแซมเหลือง จากปกติดอกเยอบีราทั่วไปจะมีสีเดียวโดดๆ อาทิ สีแดง สีเหลือง สีชมพู ฯลฯ ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนาการส่งออกของประเทศในอนาคต

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์กล่าวว่า ทีมวิจัยได้ศึกษาการทำงานเบื้องต้นระหว่างไอออนมวลหนักพลังงานต่ำกับผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยค้นพบว่าการใช้ลำไอออนมวลหนักที่พลังงานต่ำกว่าแสนอิเล็กตรอนโวลต์ สามารถชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเมล็ดพันธุ์พืชได้ ทั้งนี้ ต้องใช้เครื่องยิงไอออนมวลหนักขนาดหนึ่งแสนห้าหมื่นโวลต์ช่วยชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเครื่องยิงไอออนดังกล่าวทีมวิจัยสามารถผลิตได้เอง โดยใช้งบประมาณเพียง 5-6 ล้านบาทของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ขณะที่หากสั่งซื้อจากต่างประเทศจะมีราคาสูงมาก การปรับปรุงสายพันธุ์ดอกเยอบีรา ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถแยกสองสีในดอกเดียว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร เทคนิคดังกล่าวเคยใช้ครั้งแรกกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 นอกจากนี้ จะใช้เทคนิคดังกล่าวปรับปรุงดอกกุหลาบให้ได้สายพันธุ์ใหม่ มีสีแตกต่างกันอีกด้วย

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง http://www.matichon.co.th/matichon

531 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.25  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์