เยอบีราสองสี"แดง-เหลือง" ฝีมือนักวิจัยไทยรายแรกของโลก
  ข่าวทั้งหมด
12 กรกฎาคม 2550

       ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาทีมวิจัยพัฒนาดอกเยอบีราสองสี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมวิจัยนำโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการใช้เทคนิคลำไอออนมวลหนักพลังงานต่ำ ชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในดอกเยอบีรา โดยยิงไปที่ตัวเมล็ดและเพาะปลูกตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนได้ดอกเยอบีราสายพันธุ์ใหม่ 2 สีในดอกเดียว คือ สีแดงแซมเหลือง จากปกติดอกเยอบีราทั่วไปจะมีสีเดียวโดดๆ อาทิ สีแดง สีเหลือง สีชมพู ฯลฯ ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพัฒนาการส่งออกของประเทศในอนาคต

ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์กล่าวว่า ทีมวิจัยได้ศึกษาการทำงานเบื้องต้นระหว่างไอออนมวลหนักพลังงานต่ำกับผนังเซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยค้นพบว่าการใช้ลำไอออนมวลหนักที่พลังงานต่ำกว่าแสนอิเล็กตรอนโวลต์ สามารถชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในเมล็ดพันธุ์พืชได้ ทั้งนี้ ต้องใช้เครื่องยิงไอออนมวลหนักขนาดหนึ่งแสนห้าหมื่นโวลต์ช่วยชักนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยเครื่องยิงไอออนดังกล่าวทีมวิจัยสามารถผลิตได้เอง โดยใช้งบประมาณเพียง 5-6 ล้านบาทของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ขณะที่หากสั่งซื้อจากต่างประเทศจะมีราคาสูงมาก การปรับปรุงสายพันธุ์ดอกเยอบีรา ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถแยกสองสีในดอกเดียว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร เทคนิคดังกล่าวเคยใช้ครั้งแรกกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 นอกจากนี้ จะใช้เทคนิคดังกล่าวปรับปรุงดอกกุหลาบให้ได้สายพันธุ์ใหม่ มีสีแตกต่างกันอีกด้วย

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง http://www.matichon.co.th/matichon

92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.51  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์