มอบหนังสือบัตร ก.ไก่
  ข่าวทั้งหมด
13 ตุลาคม 2552

      

         นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. รับมอบหนังสือบัตร ก.ไก่ ที่องค์การค้าได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อปฏิการะคุณต่อศาสตราจารย์ (พิเศษ)  ดร.กำธร สถิรกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา ซึ่งได้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในปี 2516 

         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวในโอกาสนี้ว่า การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้อำนวยการกำธรแล้ว ยังต้องการให้เป็นประโยชน์กับเด็กปฐมวัยด้วย โดยจะมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 700 เล่ม กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 บาท และทายาทอดีตผู้อำนวยการกำธรอีก 100 เล่ม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยตามหลักการเรียนและเล่นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
สำหรับหนังสือบัตร ก.ไก่ ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เป็นสี่สีทั้งเล่ม คงรูแบบ การจัดเรียงและตัวอักษร โดยการนำพยัญชนะไทย 44 ตัวมาผูกเป็นร้อยกรอง  ง่ายต่อการจำ ฝึกย้ำคำให้ชินกับการออกเสียง และจดจำสัญลักษณ์ที่ได้พบเห็น


อิชยา/ข่าว
สิริจันทร์(นศ.ฝึกงาน)/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ วัฒนอมร
110 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์