มอบหนังสือบัตร ก.ไก่
  ข่าวทั้งหมด
13 ตุลาคม 2552

      

         นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ สกสค. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. รับมอบหนังสือบัตร ก.ไก่ ที่องค์การค้าได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อปฏิการะคุณต่อศาสตราจารย์ (พิเศษ)  ดร.กำธร สถิรกุล อดีตผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา ซึ่งได้เรียบเรียงเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ในปี 2516 

         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวในโอกาสนี้ว่า การจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้อำนวยการกำธรแล้ว ยังต้องการให้เป็นประโยชน์กับเด็กปฐมวัยด้วย โดยจะมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 700 เล่ม กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 บาท และทายาทอดีตผู้อำนวยการกำธรอีก 100 เล่ม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยตามหลักการเรียนและเล่นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
สำหรับหนังสือบัตร ก.ไก่ ที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เป็นสี่สีทั้งเล่ม คงรูแบบ การจัดเรียงและตัวอักษร โดยการนำพยัญชนะไทย 44 ตัวมาผูกเป็นร้อยกรอง  ง่ายต่อการจำ ฝึกย้ำคำให้ชินกับการออกเสียง และจดจำสัญลักษณ์ที่ได้พบเห็น


อิชยา/ข่าว
สิริจันทร์(นศ.ฝึกงาน)/ภาพ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: วรชาติ วัฒนอมร
548 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์