กทม. จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพฯ
  ข่าวทั้งหมด
13 ตุลาคม 2552

      

กทม. จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพฯ

          กทม. จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพมหานคร เฟ้นหาคำขวัญที่บ่งบอกเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของกรุงเทพฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วประเทศและนานาชาติ ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วพื้นที่ร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด 1-30 พ.ย. นี้
          นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดว่า เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มีคำขวัญประจำกรุงเทพมหานครที่จะแสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถนำคำขวัญของกรุงเทพมหานครไปใช้ในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ได้ โดยการประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับละ 6 รางวัล ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ 3. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          โดยคำขวัญที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 25 พยางค์ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 คำขวัญ ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานผลงานเข้าประกวดได้ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 52 โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3471 หรือที่ นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกร 087 0120 8585 นางธารทิพย์ สิทธิเชนทร์ 085 833 8184 และนางสาวกัญจนา ทองสิงห์ 081 8332385
         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า หลังจากปิดรับผลงานในวันที่ 30 พ.ย. 52 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานในแต่ละระดับ จากนั้นจะนำคำขวัญที่ชนะเลิศในแต่ละระดับมาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คำขวัญ เพื่อนำมาใช้เป็นคำขวัญประจำกรุงเทพมหานครต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาทั้งหมดประมาณ 1 เดือน จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ

แหล่งที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กทม.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
317 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์