กทม. จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพฯ
  ข่าวทั้งหมด
13 ตุลาคม 2552

      

กทม. จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพฯ

          กทม. จัดประกวดคำขวัญประจำกรุงเทพมหานคร เฟ้นหาคำขวัญที่บ่งบอกเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของกรุงเทพฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วประเทศและนานาชาติ ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วพื้นที่ร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด 1-30 พ.ย. นี้
          นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวโครงการประกวดคำขวัญกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประกวดว่า เพื่อให้กรุงเทพมหานครได้มีคำขวัญประจำกรุงเทพมหานครที่จะแสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่น่าภาคภูมิใจของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนทั่วประเทศและนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถนำคำขวัญของกรุงเทพมหานครไปใช้ในโอกาสต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ได้ โดยการประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับละ 6 รางวัล ดังนี้ 1. ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 3 เงินสด 1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 2. ระดับมัธยมศึกษา รางวัลที่ 1 เงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ 3. ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          โดยคำขวัญที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 25 พยางค์ ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 คำขวัญ ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานผลงานเข้าประกวดได้ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 52 โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เลขที่ 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3471 หรือที่ นางมิ่งขวัญ กิตติวรรณกร 087 0120 8585 นางธารทิพย์ สิทธิเชนทร์ 085 833 8184 และนางสาวกัญจนา ทองสิงห์ 081 8332385
         รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า หลังจากปิดรับผลงานในวันที่ 30 พ.ย. 52 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานในแต่ละระดับ จากนั้นจะนำคำขวัญที่ชนะเลิศในแต่ละระดับมาคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คำขวัญ เพื่อนำมาใช้เป็นคำขวัญประจำกรุงเทพมหานครต่อไป โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาทั้งหมดประมาณ 1 เดือน จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ

แหล่งที่มา : กองประชาสัมพันธ์ กทม.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
112 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์