การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2551

      

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน(11 มิ.ย.51)

                                ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกำหนดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการทุกองค์กรหลัก ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเข้าใจวิธีการกำหนดสมรรถนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสามารถช่วยให้หัวหน้างานและข้าราชการกำหนดสมรรถนะได้ โดยเชิญ ดร.รัชนีวรรณ  วนิชย์ถนอม นักวิชาการสอบ 7ว และนางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 7ว สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 67 คน ได้แก่                        

  • - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 15 คน
  • - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 คน
  • - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 11 คน
  • - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 8 คน
  • - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นส่วนแรกของการบรรยาย หลังจากนี้จะมีการอบรมการประเมินสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ทีมงานกำหนดสมรรถนะจากส่วนราชการที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้เท่านั้น รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ

 


1575 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 

 
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.86  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์