การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2551

      

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน(11 มิ.ย.51)

                                ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการกำหนดและประเมินสมรรถนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการทุกองค์กรหลัก ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ 1 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเข้าใจวิธีการกำหนดสมรรถนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสามารถช่วยให้หัวหน้างานและข้าราชการกำหนดสมรรถนะได้ โดยเชิญ ดร.รัชนีวรรณ  วนิชย์ถนอม นักวิชาการสอบ 7ว และนางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 7ว สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 67 คน ได้แก่                        

  • - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานรัฐมนตรี จำนวน 15 คน
  • - สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 13 คน
  • - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 11 คน
  • - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จำนวน 8 คน
  • - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นส่วนแรกของการบรรยาย หลังจากนี้จะมีการอบรมการประเมินสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ทีมงานกำหนดสมรรถนะจากส่วนราชการที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้เท่านั้น รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์บริหารการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ

 


1557 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 

 
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์