เลือกผู้แทนครู"อ.ก.ค.ศ.เขต" สะดุด
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2552

      

เลือกผู้แทนครู"อ.ก.ค.ศ.เขต"สะดุดอีก

เจอค้านระบบขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือก ต้องส่ง"ครม.-กฤษฎีกา"แก้อีกรอบ


นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนครูและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ค.ศ. และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 178 เขตทั่วประเทศ และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอีก 6 เขต โดยมีมติให้แก้ไขประกาศกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนครูและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการ โดยให้ตัดกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 15 ที่ระบุว่าให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการผู้แทนเป็น 2 เท่า เป็นเวลา 2 ปีออก เนื่องจากมีผู้แทนครูในคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ทักท้วงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ค.เขตพื้นที่ฯ เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับผู้ที่ได้รับการเลือกขึ้นบัญชีเอาไว้ ซึ่งการแก้ไขกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าวจะทำให้การเลือกตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ 178 เขต และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอื่น ต้องเลื่อนเวลาออกไป เพราะจะต้องเสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ฉบับแก้ไขนี้เข้าไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งต้องส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้นายจุรินทร์ได้นำเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อการประชุมวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา จึงคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานที่กฎ ก.ค.ศ.ฉบับแก้ไขนี้จะผ่านออกมาบังคับใช้ จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้งผู้แทนครูโดยเร็วให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้

"แต่เดิมที่ได้นำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือกตั้งและการสรรหาฯเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ไม่ได้ระบุข้อ 15 เอาไว้ แต่เมื่อเสนอไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วมีความเห็นและข้อเสนอว่า ควรจะประกาศขึ้นบัญชีเอาไว้ เพราะจะได้ประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยไม่ต้องจัดเลือกตั้งหลายครั้งเมื่อมีผู้แทนครูลาออก ซึ่งการเลือกตั้งในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณเขตพื้นที่การศึกษาละ 45,000 บาท รวมแล้วเกือบ 100 ล้านบาท" เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และส่วนราชการ โดยได้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ คือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือการเงินการคลัง ด้านบริหารบุคคล และด้านอื่นๆ ด้านละ 2 คน รวม 8 คน ได้ จากเดิมที่ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้เสนอเข้ามา 8 คน ดังนั้น จะทำให้มีการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจที่ดูแลเรื่องนี้พิจารณาเขตพื้นที่การศึกษาละ 16 คน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้การเปิดโอกาสให้ สพฐ.เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ด้วยนั้น ถือเป็นสิ่งดี เพราะจะทำให้มีตัวเลือกมากขึ้น


หน้า 22

แหล่งที่มา : มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์