เลือกผู้แทนครู"อ.ก.ค.ศ.เขต" สะดุด
  ข่าวทั้งหมด
2 ตุลาคม 2552

      

เลือกผู้แทนครู"อ.ก.ค.ศ.เขต"สะดุดอีก

เจอค้านระบบขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือก ต้องส่ง"ครม.-กฤษฎีกา"แก้อีกรอบ


นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนครูและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ค.ศ. และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา 178 เขตทั่วประเทศ และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอีก 6 เขต โดยมีมติให้แก้ไขประกาศกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนครูและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และส่วนราชการ โดยให้ตัดกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 15 ที่ระบุว่าให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการผู้แทนเป็น 2 เท่า เป็นเวลา 2 ปีออก เนื่องจากมีผู้แทนครูในคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ทักท้วงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ค.เขตพื้นที่ฯ เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับผู้ที่ได้รับการเลือกขึ้นบัญชีเอาไว้ ซึ่งการแก้ไขกฎ ก.ค.ศ.ดังกล่าวจะทำให้การเลือกตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ 178 เขต และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอื่น ต้องเลื่อนเวลาออกไป เพราะจะต้องเสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ฉบับแก้ไขนี้เข้าไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งต้องส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้นายจุรินทร์ได้นำเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบแล้วเมื่อการประชุมวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา จึงคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานที่กฎ ก.ค.ศ.ฉบับแก้ไขนี้จะผ่านออกมาบังคับใช้ จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ.จะเร่งดำเนินการให้มีการเลือกตั้งผู้แทนครูโดยเร็วให้ทันภายในเดือนตุลาคมนี้

"แต่เดิมที่ได้นำร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลือกตั้งและการสรรหาฯเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ. ไม่ได้ระบุข้อ 15 เอาไว้ แต่เมื่อเสนอไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วมีความเห็นและข้อเสนอว่า ควรจะประกาศขึ้นบัญชีเอาไว้ เพราะจะได้ประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยไม่ต้องจัดเลือกตั้งหลายครั้งเมื่อมีผู้แทนครูลาออก ซึ่งการเลือกตั้งในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณเขตพื้นที่การศึกษาละ 45,000 บาท รวมแล้วเกือบ 100 ล้านบาท" เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าว

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.ยังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และส่วนราชการ โดยได้ปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ คือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือการเงินการคลัง ด้านบริหารบุคคล และด้านอื่นๆ ด้านละ 2 คน รวม 8 คน ได้ จากเดิมที่ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้เสนอเข้ามา 8 คน ดังนั้น จะทำให้มีการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายัง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจที่ดูแลเรื่องนี้พิจารณาเขตพื้นที่การศึกษาละ 16 คน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ค.ศ.พิจารณาต่อไป ทั้งนี้การเปิดโอกาสให้ สพฐ.เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ด้วยนั้น ถือเป็นสิ่งดี เพราะจะทำให้มีตัวเลือกมากขึ้น


หน้า 22

แหล่งที่มา : มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1078 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์