ETV ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET
  ข่าวทั้งหมด
2 กรกฎาคม 2551

      

พร้อมหรือยังสำหรับการสอบ O-NET ETV ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรับมือกับการสอบใน 5 วิชาหลัก ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา  ในรายการ ETV  ติวเข้ม  นักเรียนจะได้ทบทวนความรู้แบบเข้มข้น จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการกวดวิชาสถาบันต่างๆ  อาทิ  อาจารย์พิสิฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์  จากโรงเรียนพัฒนาการศึกษาร่วมจิตต์ (นีโอฟิสิกส์เซ็นเตอร์) ในวิชาฟิสิกส์  อาจารย์สุธน  เสถียรยานนท์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   ในวิชาเคมี    อาจารย์สมาน  แก้วไวยุทธ  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในวิชาชีววิทยา  อาจารย์ทรงชอบ  วัฒนจินดา  จากโรงเรียนกวดวิชา Gineous Math  และอาจารย์ชัยรัตน์  เจษฎารัตติกร  จากโรงเรียน JIA...Junior Intelligent Academic    ในวิชาคณิตศาสตร์  และคณาจารย์ภาษาอังกฤษ จากโรงเรียน Enconcept E-Academy (บัณฑิตปรัชญา) แล้วพกความมั่นใจไปสอบ O-NET   พบกับรายการ  ETV ติวเข้มวิชาต่างๆ   ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์  เวลา 21.00-22.00 น.   สามารถรับชม ETV  ได้โดยชุดรับสัญญาณดาวเทียม  ช่อง ๙๖,  ทาง www.etvthai.tv,   ทาง  UBC  ๙๖  และทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

                  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๗๓๐-๔๐  ต่อ  ๔๑๔, ๔๑๕  หรือดูรายละเอียดได้ทาง   www.etvthai.tv  

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน.

179 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์