บูรณาการการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตชาวมอแกน
  ข่าวทั้งหมด
28 สิงหาคม 2552

      

บทความเรื่อง : บูรณาการการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตชาวมอแกน
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 22
วันที่ : วันพุธที่ 30 เมษายน 2551 

    "กศน. ต้องจัดหลักสูตรเฉพาะให้ชาวมอแกน โดยบูรณาการวิชาการกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และสุขอนามัยเข้าด้วยกัน แต่ที่สำคัญต้องให้ชาวมอแกนอ่านออกเขียนได้ด้วย นอกจากนี้จะต้องให้ชุมชนเข้ามาช่วยคิดและทำเองเพื่อชุมชนจะได้เข้มแข็ง"

    ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานราชการ ได้แก่ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.) คุระบุรี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด(ศนจ.) พังงา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เข้าไปให้ความรู้และดูแลการศึกษา สุขภาพอนามัย และสร้างอาชีพให้แก่ “ชาวมอแกน” ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย แต่เป็น “คนไทย”  ที่อยู่อาศัยบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อ.คุระบุรี จ.พังงา และพระองค์ยังทรงให้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกน” ขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กมอแกน โดยมีเป้าหมายสำคัญอย่างน้อยต้องทำให้เด็กมอแกนสามารถใช้ภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการฟัง พูด อ่าน หรือ เขียน เพราะชาวมอแกนเหล่านี้ล้วนเป็นคนไทยและอยู่บนผืนแผ่นดินไทย

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ และดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน อ.คุระบุรี จ.พังงา เป็นครั้งแรกหลังจากที่มีพระราชดำรัสให้ดูแลชาวมอแกน และพระองค์ยังทรงรับสั่งด้วยว่า “กศน.ต้องจัดหลักสูตรเฉพาะ ให้ชาวมอแกนโดยบูรณาการวิชาการกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม สุขอนามัย เข้าด้วยกัน แต่ที่สำคัญต้องให้ชาวมอแกนอ่านออกเขียนได้ด้วย นอกจากนี้จะต้องให้ชุมชนเข้ามาช่วยคิดและทำเอง เพื่อชุมชนจะได้เข้มแข็ง” ซึ่งได้ยังความปลาบปลื้มให้แก่ชาวมอแกนเป็นอย่างมาก และจากการเสด็จฯ ในครั้งนี้ “ครูโจ” หรือ ชนะ  แก้วกุดัง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกน บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่สุดที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด ไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสอย่างนี้อีกหรือไม่ และดีใจมากที่พระองค์ทรงเป็นห่วงครูทุกคน จากนี้ตนจะทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อเด็กมอแกนทุกคน ส่วนที่พระองค์อยากให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนให้กับชาวมอแกนนั้น ขณะนี้หลักสูตรการเรียนการสอนสำหับเด็กมอแกนได้มีการบูรณาการวิชาการเข้ากับความเป็นอยู่ วัฒนะธรรมและสุขอนามัยของเด็กๆ อยู่แล้ว แต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป ปรับไปตามสภาพแวดล้อม และมีการสอดแทรกความรู้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ช่วงกำลังเปิดเกาะอยู่ขณะนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่หมู่บ้านมอแกนจำนวนมาก ทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ เด็กจะขอหยุดไปเป็นไกด์ เพื่อหารายได้บ้าง ซึ่งเมื่อมีรายได้ก็จะสอนให้เด็กรู้จักการออม นอกจากนี้ยังสอนให้รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยการพาเดินเก็บขยะรอบเกาะ และสอนให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งการทำเช่นนี้ก็เพื่อชาวมอแกนนั่นเอง หากสิ่งแวดล้อมดี สะอาด สวยงาม น่าเที่ยว นักท่องเที่ยวก็จะชอบ และอยากเดินทางมา ชาวมอแกนก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย

      ครูโจยังบอกอีกว่า นอกจากนี้ตนจะสอนให้เด็กทุกคนคิดเอง ทำเอง รวมทั้งทำงานเป็นไม่เน้นว่าเด็กจะต้องทำ
ตัวเด่นหรือเก่งคนเดียว ต้องอยู่ได้ในสังคม รู้จักเผื่อแผ่คนอื่นด้วย ซึงเด็กทุกคนจะชอบ และสนุกกับการเรียนเพราะ
ธรรมชาติของเด็กมอแกนไม่ชอบอยู่ในกรอบ แต่ต้องการอิสระที่จะคิดและทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และเมื่อมาดูถึงเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนของเด็กมอแกนก็ต้องถือว่าพร้อมและพอเพียง เพียงแต่อุปกรณ์ การเรียนการสอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบหรือหนังสือต่าง ๆ ตลอดจนเสื้อผ่า ส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ำใจของนักท่องเที่ยว ขณะที่ทางส่วนกลางยังไม่เคยจัดสรรสื่อการเรียนการสอนต่างๆ มาให้เลย  ซึ่งครูโจก็อดที่จะฝากไว้ไม่ได้ว่า อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดูแลส่วนนี้ให้บ้าง

     น้องการ์ตูน กล้าทะเล นักเรียนมอแกนชั้น ป.2 เล่าว่า เคยเห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในทีวี เมื่อได้เจอพระองค์จริง ทำให้รู้สึกตื่นเต้น และอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโรงเรียนให้พวกเราทุกคนได้เรียน ไม่ต้องเดินทางไปเรียน เหมือนที่ผ่านมาและที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกนก็มีหนังสือนิทานสนุกๆ ที่อ่านเต็มไปหมด และยังมีของเล่นอีกด้วย ตนและเพื่อนๆ สนุกมากที่ได้มาเรียนที่นี้ อยากมาทุกวันเลย ส่วนครูก็ดีใจและให้เราทำทุกอย่างได้เองหมด

     ขณะที่ นายนิโอะ นิมุ ผอ.ศนจ.พังงา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงาบอกว่า กศน.วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์การเรียนชุมชนชาวมอแกนทั้งหมด โดยจะมีการผันน้ำจากธรรมชาติมาใช้ จัดทำแปลงเกษตรและจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับชาวมอแกน ทั้งนี้ตนรู้สึกว่าศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้มีการพัฒนาไปไกลในระยะเวลาไม่นาน  ซึ่งตนรู้สึกดีใจที่เห็นความก้าวหน้าในการทำงานของครู และการเรียนของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่อายุ 10 ขวบขึ้นไปในขณะนี้พบว่ากว่าร้อยละ 80-90 สามารถอ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้แล้ว

     ภาพเหล่านี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับชาวมอแกนทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ ชาวมอแกนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนไทยอีกกลุ่มที่ควรจะได้รับสิทธิทุกอย่างไม่น้อยไปกว่าเยาวชนไทยในพื้นที่อื่นๆ เช่นกัน


 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
570 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.92  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์