การทำงานเป็นกลุ่ม (Groupwork)
  ข่าวทั้งหมด
24 สิงหาคม 2552

      

ทำงานเป็นกลุ่มอย่างไร ??

  1. ให้จับคู่นักเรียนก่อนที่จะเริ่มต้นเข้าสู่การเรียนการสอน อาจให้พวกเขาจับคู่กันเอง หรืออาจจับคู่ให้พวกเขาก็ได้
  2. ถ้าจำนวนนักเรียนเหลือก็ให้มีกลุ่มละ 3 คนได้ แต่หลังจากจบบทเรียนให้พวกเขาสลับคู่กันเองจะได้ผลัดกันพูดเรื่องบทเรียน
  3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมเล็กๆ น้อย เช่น การแข่งกันตอบคำถามเพื่อหาทีมที่ตอบถูกมากที่สุด อาจมีของรางวัลด้วยก็ได้ เพื่อเพิ่มความตื่นเต้น
  4. สลับคู่นักเรียนบ่อยๆ พวกเขาจะได้ไม่เบื่อคู่ของตัวเอง และยังได้ทำงานกับเพื่อนคนอื่นๆ ในชั้นทำให้เขาได้สนิทกันทุกคน

ทำไม ต้องทำงานเป็นกลุ่ม ??

  1. การจับกลุ่มนักเรียนเป็นกิจกรรมที่ดีในการให้นักเรียนได้ฝึกพูดหรือเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กิจกรรมการจับกลุ่มในวิชาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์, สังคมวิทยา, วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกันตอบคำถามตามวิชาต่างๆ ทำให้พวกเขาได้ช่วยกันคิด และไม่เบื่อหน่ายในการเรียน
  2. เป็นการดีที่จะนักเรียนจะได้ทำงานร่วมกัน บางครั้งดีกว่าที่เขาต้องทำงานคนเดียว (นักเรียนอาจไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษหรือตอบคำถาม ถ้าเขาต้องทำโดยลำพัง)
  3. ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

ข้อแนะนำพิเศษ

 

 

    การจับคู่นักเรียนเกิน 3 คนนั้น นักเรียนจะไม่ค่อยได้สลับกันพูดหรือผลัดกันทำงานได้ครบทุกคนทันเวลาเลิกคาบเรียน ในแต่ละคู่ นักเรียนคนหนึ่งพูด นักเรียนคนหนึ่งฟังและแสดงอาการตอบรับ ในกลุ่มที่มีสามคน คนหนึ่งพูดและอีกสองคนคอยฟังและแสดงอาการตอบรับ ในกลุ่มที่มีสี่คนหรือมากกว่านั้น คนหนึ่งพูดอีกหนึ่งหรือสองคนฟังแล้วทำตามอีกหนึ่งคนที่เหลือนอนหลับ หรือบางทีอาจเป็นสองคนพูด คนที่เหลือนอนหลับ ในลักษณะนี้เราจึงต้องจับพวกเขาแยกออกมาเหลือสองคน

    ถ้าในชั้นเรียนมีทั้งนักเรียนช่างพูดและนักเรียนที่นั่งเงียบ แล้วเราจับเด็กสองคนนี้มาคู่กัน ด้วยคิดว่านักเรียนที่ช่างเจรจาจะช่วยให้เด็กที่เงียบพูดมากขึ้นแล้วหละก็ มันจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเด็กที่ช่างพูดก็จะพูด ส่วนคนที่นั่งเงียบก็จะปล่อยให้คู่ของเขาพูดไป โดยยินดีที่จะรับฟังและรื่นรมย์ไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เราควรจะสังเกตนักเรียนและจับคู่พวกเขาให้เหมาะสมในครั้งแรกๆ หลังจากนั้น เมื่อพวกเขาเริ่มชินแล้ว นักเรียนก็จะกล้าพูดขึ้นเอง

ปล. ถ้าเหลือนักเรียนคนเดียวอาจจับคู่กับคุณครู หรืออาจทำบทเรียนเฉพาะคนเดียวขึ้นมาก็ได้

ที่มาข้อมูล : http://englishclub.com


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
115 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์