ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
17 สิงหาคม 2552

      

 

รูปภาพประกอบเว็บไซต์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่โปรดสำหรับหลาย ๆ คน  แต่ก็เป็นยาขมหม้อใหญ่ของคนอีก
กลุ่มหนึ่งเช่นกัน  ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม  คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเราตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบัน  และอนาคตด้วย ฟรานซีส   เบคอน ปราชญ์ชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเพื่อจะฝึกให้คนคิดเป็นระเบียบเพราะถ้าเลินเล่อหรือสะเพร่าเพียงน้อยนิดผลลัพท์คือ...ผิด...!!!


      หนึ่งวันมี เวลา 24 ชั่วโมง  ทุกคนมีเท่ากันหมด  ต่างกันตรงการเลือกที่จะเรียนรู้ไขว่
คว้าหาสิ่งดีๆเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิต.. Mc41.com   อีกหนึ่งสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมจุดเทียนแห่งปัญญาให้กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลูกหลานไทย  ในด้านคณิตศาสตร์ ...
      หวังอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ครูบา-อาจารย์  และท่านผู้สนใจคณิตศาสตร์   จะใช้แหล่งเรียนรู้นี้ฝึกฝน  ใฝ่หา  ศึกษาค้นคว้า... สาระในเวบมี   อาทิ ...


บทเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    แบบฝึกทักษะ   เกมคณิตศาสตร์ลับสมอง  คณิตคิดเลขเร็ว
เกมเศรษฐีคณิตฯพิชิตเงินล้าน  บทความคณิตศาสตร์  เกมเพื่อชีวิต  คณิตคิด108-1009
ประวัตินักคณิตศาสตร์   บทเรียนคณิตศาสตร์น้องอนุบาล   ค่ายคณิตศาสตร์   ทุกเนื้อหา


online  บนเวบ  เข้าศึกษาง่าย ไม่ต้อง login  เรียนตามอัธยาศัยเมื่อเข้าไปจะไม่เจอแบบว่า  "ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงค่ะ"  หรือ  " คุณยังไม่ได้  login ค่ะ"  ให้เสียความรู้สึก..เซ็งอีกตั่งหาก..!!!
      เชิญชวนท่านสนุกกับแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสมองจากเวบไซต์เราได้ครับ. พร้อมนี้ขอนำเสนอตัวอย่าง เกมคณิตศาสตร์/บทเรียน/แบบฝึกหัด/บทความ    ดังนี้ครับ...
 
คลิกที่นี่มีลุ้นโชคค่ะ..!!!

  การบวก-ลบ-คูณ-หาร  จำนวนเต็ม #1 
 
บทเรียนเรื่องความน่าจะเป็น
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องมุมและส่วนของเส้นตรง
 
แบบทดสอบชั้น ม.ต้น  เรื่องค่าสัมบูรณ์
 
บทเรียนเรื่องสถิติ
 
เกมสัญลักษณ์มหัศจรรย์ #2
 
เกมจุดตัดมหัศจรรย์ ภาคพิศดาร 
 
เกมบันใดสู่อัจฉริยะ
R.5
  สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์ 
 
บทเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ป.6
  แบบทดสอบชั้น ม.1  เรื่องสมการ 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ป.5
  คณิตคิดเร็วชุดที่ 136 ( เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ#1)
 
การเปรียบเทียบมาตราต่าง ๆ
 
ฟังวิทยุ online  ที่นี่   
 


 

แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.mc41.com/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Wiroonphan
545 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์