ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
17 สิงหาคม 2552

      

 

รูปภาพประกอบเว็บไซต์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่โปรดสำหรับหลาย ๆ คน  แต่ก็เป็นยาขมหม้อใหญ่ของคนอีก
กลุ่มหนึ่งเช่นกัน  ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม  คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเราตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบัน  และอนาคตด้วย ฟรานซีส   เบคอน ปราชญ์ชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเพื่อจะฝึกให้คนคิดเป็นระเบียบเพราะถ้าเลินเล่อหรือสะเพร่าเพียงน้อยนิดผลลัพท์คือ...ผิด...!!!


      หนึ่งวันมี เวลา 24 ชั่วโมง  ทุกคนมีเท่ากันหมด  ต่างกันตรงการเลือกที่จะเรียนรู้ไขว่
คว้าหาสิ่งดีๆเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิต.. Mc41.com   อีกหนึ่งสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมจุดเทียนแห่งปัญญาให้กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลูกหลานไทย  ในด้านคณิตศาสตร์ ...
      หวังอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ครูบา-อาจารย์  และท่านผู้สนใจคณิตศาสตร์   จะใช้แหล่งเรียนรู้นี้ฝึกฝน  ใฝ่หา  ศึกษาค้นคว้า... สาระในเวบมี   อาทิ ...


บทเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น    แบบฝึกทักษะ   เกมคณิตศาสตร์ลับสมอง  คณิตคิดเลขเร็ว
เกมเศรษฐีคณิตฯพิชิตเงินล้าน  บทความคณิตศาสตร์  เกมเพื่อชีวิต  คณิตคิด108-1009
ประวัตินักคณิตศาสตร์   บทเรียนคณิตศาสตร์น้องอนุบาล   ค่ายคณิตศาสตร์   ทุกเนื้อหา


online  บนเวบ  เข้าศึกษาง่าย ไม่ต้อง login  เรียนตามอัธยาศัยเมื่อเข้าไปจะไม่เจอแบบว่า  "ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงค่ะ"  หรือ  " คุณยังไม่ได้  login ค่ะ"  ให้เสียความรู้สึก..เซ็งอีกตั่งหาก..!!!
      เชิญชวนท่านสนุกกับแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสมองจากเวบไซต์เราได้ครับ. พร้อมนี้ขอนำเสนอตัวอย่าง เกมคณิตศาสตร์/บทเรียน/แบบฝึกหัด/บทความ    ดังนี้ครับ...
 
คลิกที่นี่มีลุ้นโชคค่ะ..!!!

  การบวก-ลบ-คูณ-หาร  จำนวนเต็ม #1 
 
บทเรียนเรื่องความน่าจะเป็น
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องมุมและส่วนของเส้นตรง
 
แบบทดสอบชั้น ม.ต้น  เรื่องค่าสัมบูรณ์
 
บทเรียนเรื่องสถิติ
 
เกมสัญลักษณ์มหัศจรรย์ #2
 
เกมจุดตัดมหัศจรรย์ ภาคพิศดาร 
 
เกมบันใดสู่อัจฉริยะ
R.5
  สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์ 
 
บทเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ป.6
  แบบทดสอบชั้น ม.1  เรื่องสมการ 
 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ป.5
  คณิตคิดเร็วชุดที่ 136 ( เรื่อง อัตราส่วนร้อยละ#1)
 
การเปรียบเทียบมาตราต่าง ๆ
 
ฟังวิทยุ online  ที่นี่   
 


 

แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.mc41.com/


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Mr.Nattiyakorn Wiroonphan
131 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.48  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์