"ก.ค.ศ."คัด"ผอ.สพท."22ตำแหน่งใน ส.ค. ก่อนประกาศสรรหาใหม่แทนเกษียณ"52
  ข่าวทั้งหมด
2 สิงหาคม 2552

      

"ก.ค.ศ."คัด"ผอ.สพท."22ตำแหน่งใน ส.ค. ก่อนประกาศสรรหาใหม่แทนเกษียณ"52

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณากรณีศาลปกครองสุงสุดได้มีคำพิพากษาให้การสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) จำนวน 22 ตำแหน่ง ในปี 2549 ถือว่ากระทำไปโดยถูกต้องและให้ยกเลิกการสั่งระงับการดำเนินการคัดเลือก ผอ.สพท.แล้วนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ดำเนินการสอบคัดเลือก ผอ.สพท.ต่อตามคำสั่งดังกล่าว โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรตามเดิม คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ และหลังจากนั้นให้มีการประกาศคัดเลือก ผอ.สพท.ใหม่ สำหรับตำแหน่งที่จะว่างแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการในปี 2552 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนที่จะถึง

          รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า การสอบคัดเลือก ผอ.สพท.จำนวน 22 ตำแหน่ง ในปี 2549 จะไปเกี่ยวเนื่องกับการสอบขึ้นบัญชี ผอ.สพท.จำนวน 200 คน โดยมีการบรรจุไปแล้ว 21 คน เนื่องจากการขึ้นบัญชีดังกล่าวระบุเงื่อนไขว่า ถ้ามีการบรรจุ ผอ.สพท. 22 ตำแหน่งดังกล่าว ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้ 200 คน ยกเลิก เพราะอยู่ในเงื่อนไขในการสอบที่ระบุไว้ในตอนแรกแล้ว นอกจากนี้ ในเงื่อนไขการสอบ ผอ.สพท.ครั้งนั้น ยังกำหนดเงื่อนไขให้ขึ้นบัญชีไว้จำนวน 3 เท่าของตำแหน่ง หรือ 66 คน ซึ่งหากยกเลิกบัญชี 200 คน ก็จะทำให้เกิดบัญชีใหม่ 66 คน และจะทำให้เกิดประเด็นปัญหาและเกิดความลักลั่นไม่เป็นธรรมของผู้สอบใน 2 บัญชี ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติว่าเมื่อบรรจุ ผอ.สพท. 22 ตำแหน่งแล้ว ให้ประกาศคัดเลือกใหม่ในทันที เพื่อให้มีผลกับการยกเลิกการขึ้นบัญชี 66 คน ซึ่งจะทำให้ทุกคนมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันในการสอบคัดเลือก ผอ.สพท.แทนตำแหน่งเกษียณในปีนี้

          หน้า 22--จบ--

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
79 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์