"ออมสิน"เลิกบังคับทำประกันชีวิต ทั้ง"เงินกู้ช.พ.ค.5-พัฒนาชีวิตครู"
  ข่าวทั้งหมด
28 กรกฎาคม 2552

      

"ออมสิน"เลิกบังคับทำประกันชีวิต

ทั้ง"เงินกู้ช.พ.ค.5-พัฒนาชีวิตครู" พร้อมเผย"สกสค."ขอขึ้นดอกเบี้ย

แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลูกค้าบุคคล ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ทำหนังสือรายงานเรื่องการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ที่ยื่นกู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 และการกู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาระบุว่า "ตามที่ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และผู้บริหารองค์กรบริหารหลักของ ศธ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมขอให้ทางธนาคารออมสินได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการไม่บังคับทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ผู้กู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 และข้าราชการครูที่กู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยให้หาข้อยุติและแจ้ง ศธ.ทราบภายใน 2 สัปดาห์นั้น"

"ในเบื้องต้นธนาคาออมสินใคร่ขอเรียนว่า ธนาคารออมสินได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อแล้ว ทั้งสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ผู้กู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 และข้าราชการครูที่กู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ดังนี้ 1.ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 ธนาคารออมสินได้กำหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นความตกลงร่วมมือสองฝ่ายที่ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือไปแล้ว และปัจจุบันยังคงมีผลบังคับอยู่ และเงื่อนไขการทำประกันชีวิตดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กำหนด ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงต้องรอผลการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขของ สกสค.อีกคำรบหนึ่ง เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป"

"2.การกู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กรณีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารออมสินกำหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ แต่ในส่วนของบุคคลค้ำประกัน ธนาคารออมสินกำลังอยู่ระหว่างทบทวนเงื่อนไขวงเงินกู้กับ สกสค. เนื่องจากวงเงินเพิ่มจากเดิม 700,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับในกรณีสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากผลการพิจารณา สกสค.เป็นประการใด ธนาคารออมสินจะรีบรายงานให้ทราบต่อไป"

แหล่งข่าวระดับสูงใน ศธ.กล่าวว่า จากหนังสือรายงานของนายวรวิทย์ฉบับดังกล่าวชัดเจนว่า ในกรณีโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 นั้น ธนาคารออมสินได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อแล้ว กำหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้กู้ เช่นเดียวกับข้าราชการครูที่กู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กรณีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารออมสินก็ทบทวนให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ในการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อด้วยแล้ว ดังนั้น จึงน่าแปลกใจว่าเหตุใดผลการประชุมร่วมระหว่างนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. และประธานคณะกรรมการ สกสค. กับคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา จึงยังออกมาว่า "ยังบังคับทำประกันกรณีผู้กู้เต็มเพดาน 6 แสนบาท ส่วนที่ไม่บังคับทำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 แสนบาท และต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คนด้วย" ทั้งที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. และ สกสค.ก็ไม่ใช่เจ้าของเงินให้กู้ แต่กลับแสดงท่าทีต้องการให้มีการทำประกันชีวิตมาโดยตลอด จนผิดสังเกต โดยอ้างถึงความเสี่ยงของสินเชื่อ ทั้งที่เป็นของธนาคารออมสิน

"นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้บริหาร ศธ.เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมดังกล่าว ผู้บริหารธนาคารออมสินที่เข้าชี้แจงยังยอมรับด้วยว่า ดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดในการให้กู้ยืมในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 จริงๆ แล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.85 ต่อปีเท่านั้น แต่ทาง สกสค.ได้ขอเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อปี ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดผู้บริหาร สกสค.จึงทำเช่นนั้น เหตุใดถึงให้สมาชิก ช.พ.ค.ต้องรับภาระจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีการส่งไปรษณียบัตรที่อ้างว่ามาจากสมาชิก ช.พ.ค.จำนวนนับพันใบถึงนายจุรินทร์ โดยระบุว่าสนับสนุนเงื่อนไขการทำประกันชีวิตในโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 5 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าส่งมาจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเดียวกันทั้งหมด และลายมือเขียนก็คล้ายๆ กันด้วย" แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
824 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์