"ออมสิน"เลิกบังคับทำประกันชีวิต ทั้ง"เงินกู้ช.พ.ค.5-พัฒนาชีวิตครู"
  ข่าวทั้งหมด
28 กรกฎาคม 2552

      

"ออมสิน"เลิกบังคับทำประกันชีวิต

ทั้ง"เงินกู้ช.พ.ค.5-พัฒนาชีวิตครู" พร้อมเผย"สกสค."ขอขึ้นดอกเบี้ย

แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มลูกค้าบุคคล ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ทำหนังสือรายงานเรื่องการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ที่ยื่นกู้เงินในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 และการกู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาระบุว่า "ตามที่ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการ ศธ. และผู้บริหารองค์กรบริหารหลักของ ศธ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมขอให้ทางธนาคารออมสินได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการไม่บังคับทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ผู้กู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 และข้าราชการครูที่กู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู โดยให้หาข้อยุติและแจ้ง ศธ.ทราบภายใน 2 สัปดาห์นั้น"

"ในเบื้องต้นธนาคาออมสินใคร่ขอเรียนว่า ธนาคารออมสินได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อแล้ว ทั้งสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ผู้กู้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 และข้าราชการครูที่กู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ดังนี้ 1.ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 ธนาคารออมสินได้กำหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นความตกลงร่วมมือสองฝ่ายที่ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือไปแล้ว และปัจจุบันยังคงมีผลบังคับอยู่ และเงื่อนไขการทำประกันชีวิตดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กำหนด ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงต้องรอผลการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขของ สกสค.อีกคำรบหนึ่ง เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป"

"2.การกู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กรณีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารออมสินกำหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ แต่ในส่วนของบุคคลค้ำประกัน ธนาคารออมสินกำลังอยู่ระหว่างทบทวนเงื่อนไขวงเงินกู้กับ สกสค. เนื่องจากวงเงินเพิ่มจากเดิม 700,000 บาท เป็น 1,500,000 บาท ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับในกรณีสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากผลการพิจารณา สกสค.เป็นประการใด ธนาคารออมสินจะรีบรายงานให้ทราบต่อไป"

แหล่งข่าวระดับสูงใน ศธ.กล่าวว่า จากหนังสือรายงานของนายวรวิทย์ฉบับดังกล่าวชัดเจนว่า ในกรณีโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 นั้น ธนาคารออมสินได้พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อแล้ว กำหนดให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้กู้ เช่นเดียวกับข้าราชการครูที่กู้เงินในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู กรณีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ธนาคารออมสินก็ทบทวนให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้ในการทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อด้วยแล้ว ดังนั้น จึงน่าแปลกใจว่าเหตุใดผลการประชุมร่วมระหว่างนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. และประธานคณะกรรมการ สกสค. กับคณะกรรมการ ช.พ.ค. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา จึงยังออกมาว่า "ยังบังคับทำประกันกรณีผู้กู้เต็มเพดาน 6 แสนบาท ส่วนที่ไม่บังคับทำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 แสนบาท และต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คนด้วย" ทั้งที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. และ สกสค.ก็ไม่ใช่เจ้าของเงินให้กู้ แต่กลับแสดงท่าทีต้องการให้มีการทำประกันชีวิตมาโดยตลอด จนผิดสังเกต โดยอ้างถึงความเสี่ยงของสินเชื่อ ทั้งที่เป็นของธนาคารออมสิน

"นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้บริหาร ศธ.เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมดังกล่าว ผู้บริหารธนาคารออมสินที่เข้าชี้แจงยังยอมรับด้วยว่า ดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดในการให้กู้ยืมในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โครงการ 5 จริงๆ แล้วอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.85 ต่อปีเท่านั้น แต่ทาง สกสค.ได้ขอเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อปี ทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุใดผู้บริหาร สกสค.จึงทำเช่นนั้น เหตุใดถึงให้สมาชิก ช.พ.ค.ต้องรับภาระจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น ทั้งนี้ ยังมีการส่งไปรษณียบัตรที่อ้างว่ามาจากสมาชิก ช.พ.ค.จำนวนนับพันใบถึงนายจุรินทร์ โดยระบุว่าสนับสนุนเงื่อนไขการทำประกันชีวิตในโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 5 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าส่งมาจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเดียวกันทั้งหมด และลายมือเขียนก็คล้ายๆ กันด้วย" แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 22


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์