"นิทาน" สื่อสอนเขียนอักษรไทย
  ข่าวทั้งหมด
21 กรกฎาคม 2552

      

          ทักษะที่ยากที่ในการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย คือ "การเขียน" เพราะต้องอาศัยการประสานของสายตาและกล้ามเนื้อมือ ประกอบกับพยัญชนะไทยมีถึง 44 ตัว ยังไม่รวมสระและวรรณยุกต์ จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องหาแนวทางสอนให้เด็กเขียนได้และเขียนอย่างสนุก เพื่อสร้างทัศนคติแง่บวกในการฝึกเขียนฝึกอ่านภาษาไทย
 
          ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ เด็กๆ จะเริ่มหัดเขียนพยัญชนะไทยในระดับชั้น ป.1 คณะครูโรงเรียนประถมนำเทคนิคการเล่านิทานด้วยการนำตัวพยัญชนะมาเป็นตัวละครในเรื่อง โดยสอดแทรกสิ่งที่จะทำให้เด็กจดจำลักษณะของพยัญชนะแต่ละตัวไว้ในนิทานเรื่อง ครูไม่ได้จำกัดว่าเด็กจะต้องเขียนตัวอักษรให้สวยงามตามแบบที่กำหนดให้ แต่จะเน้นให้เข้าใจการเขียนที่ถูกวิธีและสนุกกับการเขียน เพื่อจะได้ซึมซับตัวอักษรเข้าสู่จิตใจ และนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไป

          นางสุนิสา ชื่นเจริญสุข ครูใหญ่โรงเรียนประถม เปิดเผยว่า การเขียนพยัญชนะไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับจาก ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก แต่จะให้เด็กเริ่มเขียนตามกลุ่มพยัญชนะที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ก ถ ภ ฎ ฏ หรือ ค ฅ ด ต ศ โดยอธิบายเหตุผลเบื้องต้นให้เด็กเข้าใจก่อนลงมือเขียนว่า ต้องเขียนตัวพยัญชนะตามแบบที่บรรพบุรุษคิดค้นมาไม่ใช่เขียนแบบอื่นๆ ตามใจตัวเองนั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับคนอื่นๆ ที่ต้องอาศัยพยัญชนะแบบเดียวกัน

          “เมื่อเริ่มเขียนตัวแรกได้แล้ว เด็กจะเขียนตัวต่อๆ มาได้ง่าย แล้วจึงฝึกให้เด็กช่างสังเกตว่าในกลุ่มพยัญชนะที่มีลักษณะคล้ายกัน มีส่วนไหนที่เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง” ครูใหญ่โรงเรียนประถมกล่าว

          สำหรับนิทานที่แต่งขึ้นจะหยิบยกพฤติกรรมหรือข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแกไข้ของเด็กๆ ในห้องมาเป็นพฤติกรรมของตัวละคร เมื่อฟังนิทานจบเด็กๆ จะย้อนคิดและตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตัวละคร แล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานให้แก่เด็กๆ โดยไม่รู้ตัว

          ในที่นี่ขอนำเสนอรูปแบบการเล่านิทานเป็นสื่อการเขียนพยัญชนะในกลุ่ม ค ต ด และ ศ ของ อาจารย์ ขัตติยดา ไชยโย หรือที่เด็กๆ เรียกด้วยความสนิทสนมว่าคุณครูอ้อม ครูประจำชั้น ป.1/1 นิทานที่เล่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า วันนี้มีพยัญชนะไทย 2 ตัว คือ เจ้า ค และ เจ้า ด มาเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สองเพื่อนรักพูดคุยกันว่าเห็นเด็กห้อง ป.1/1 มาเรียนหนังสือทุกวัน เราเป็นพยัญชนะถ้าไม่เรียนจะมีความรู้อย่างไร เด็กมีครูสอน แล้วเราจะให้ใครสอนดีล่ะ

          “ฤาษี” เด็กๆ ในห้องตอบด้วยท่าทางกระตือรือร้น เมื่อคิดได้เช่นนั้น ค และ ด จึงเก็บเสื้อผ้าใส่เป้สะพายหลัง ออกเดินทางไปตามหาฤาษีเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ “ระหกระเหินเดินทางเดินทางๆ”เด็กๆ และครูร้องเพลงและปรบแสดงให้เห็นการเดินทางของตัวละครทั้งสอง เวลาผ่านไป เจ้า ค และ เจ้า ด ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จดังใจหมาย ฤาษีจึงให้ศิษย์ทั้งสองไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านที่มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน พร้อมกับมอบคาถาแปลงร่างให้แก่ศิษย์รักทั้งสองสำหรับไว้ใช้ป้องกันตนเองในยามคับขัน เจ้า ค ถ้าต้องการจะแปลงร่างให้ท่องคาถาว่า คะ คา โค คิ ส่วนเจ้า ด ให้ท่องคาถาว่า ดะ ดา โด ดิ

          ครูให้นักเรียนสมมุติว่าตัวเองเป็นเจ้า ค และ เจ้า ด ลองท่องคาถาแปลงร่างอย่างสนุกสนาน เมื่อ เจ้า ด และ เจ้า ค เดินทางมาถึงหมู่บ้าน เจ้า ด วิ่งชนยักษ์แล้วหัวแตก จากตัว ด กลายเป็น ต เต่า เจ้า ค โอ๋เจ้า ด ด้วยความสงสาร

“ทำไมไม่แปลงร่างสู้กับยักษ์” เด็กๆ ตั้งคำถาม คะ คา โค คิ เจ้า ค ท่องคาถาแปลงร่าง เป็น ศ ต่อสู้กับยักษ์ 2 ตน ยักษ์เล็กสู้ ศ ไม่ไหวเลยวิ่งหนีไป แต่ ศ ก็ทำอะไรยักษ์ใหญ่ไม่ได้ จึงเอาหางจี๋เอวยักษ์ใหญ่ ยักษ์ล้มไปทับเจ้า ค เจ้าหัวแตก กลายเป็น ฅ เจ้า ต วิ่งชนเจ้า ฅ บอกว่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่ เจ้า ด จึงขอโทษเพื่อน

          ในขณะเล่านิทาน เมื่อเอ่ยถึงตัวพยัญชนะหรือตัวละครตัวใด ครูจะเขียนตัวพยัญชนะนั้นด้วยขนาดที่เด็กสามารถมองเห็นได้ชัดเจนลงบนกระดานดำอย่างช้าๆ พร้อมแนะนำวิธีเขียนให้ถูกต้องทีละขั้นตอน เช่น ค ต้องเขียนหัววนซ้ายโค้งลงมา จนครบทั้ง 5 ตัว แล้วเชิญชวนให้เด็กๆ เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยให้สังเกตว่าในจำนวนพยัญชนะทั้ง 5 ตัว มีส่วนใดเหมือนและต่างกันบ้าง

          เด็กๆ สังเกตแล้วตอบว่า ส่วนที่เหมือนกันคือ หัว ส่วนแหลม ส่วนโค้ง และเส้นโค้ง ส่วนที่ไม่เหมือนคือ หัวไม่เหมือนกัน หัวแตก และ ศ มี ขีด

          ในกลุ่มพยัญชนะทั้ง 5 ตัว เด็กๆ จะเริ่มเขียนจากตัว ค ก่อนเป็นตัวแรก หลังจากฟังนิทานจบ ครูให้เด็กๆ ฝึกเขียนตัว ค บนหลังเพื่อนที่นั่งอยู่ด้านหน้า โดยครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างช้า และอธิบายวิธีเขียนซ้ำอีกครั้ง

          เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กสามารถจำลักษณะและวิธีเขียนตัว ค ที่ถูกต้อง ครูให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มตามวันจันทร์ - อาทิตย์ แล้วแข่งกันต่อตัวเป็นรูปตัว ค แต่ละกลุ่มต่อตัวเป็นรูปตัว ค อย่างครึกครื้น บางคนบอกว่าจะเป็นส่วนหัว ส่วนที่แหลม ส่วนโค้ง และเส้นด้านข้าง ผลปรากฏว่า มี 2 กลุ่มต่อเป็นรูปตัว ด อีก 2 กลุ่มวันจันทร์และวันอาทิตย์ต่อตัวเป็นรูปตัว ค ได้สวยที่สุด ส่วนที่เหลือต่อเป็นตัว ค หัวเตี้ย

          จากนั้นครูให้แต่ละคนคิดคำที่ขึ้นต้นด้วย ค มาคนละ 1 คำ ครูเขียนลงบนกระดานดำ พร้อมเขียนหมายเลขกำกับไว้ คำที่เด็กพูดเป็นคำง่ายๆ ที่คุ้นเคยหรือใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเด็กรู้วิธีเขียน ค แล้ว ครูให้สร้างคำศัพท์ลงในสมุดพจนานุกรมของตนเอง /ทำพจนานุกรมตัว ค

ที่มาข้อมูล : ข้าวจี่ ใน สานปฏิรูป ฉบับที่ 64 เดือนสิงหาคม 2546
 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
1788 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.45  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์