"นิทาน" สื่อสอนเขียนอักษรไทย
  ข่าวทั้งหมด
21 กรกฎาคม 2552

      

          ทักษะที่ยากที่ในการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย คือ "การเขียน" เพราะต้องอาศัยการประสานของสายตาและกล้ามเนื้อมือ ประกอบกับพยัญชนะไทยมีถึง 44 ตัว ยังไม่รวมสระและวรรณยุกต์ จึงเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องหาแนวทางสอนให้เด็กเขียนได้และเขียนอย่างสนุก เพื่อสร้างทัศนคติแง่บวกในการฝึกเขียนฝึกอ่านภาษาไทย
 
          ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ เด็กๆ จะเริ่มหัดเขียนพยัญชนะไทยในระดับชั้น ป.1 คณะครูโรงเรียนประถมนำเทคนิคการเล่านิทานด้วยการนำตัวพยัญชนะมาเป็นตัวละครในเรื่อง โดยสอดแทรกสิ่งที่จะทำให้เด็กจดจำลักษณะของพยัญชนะแต่ละตัวไว้ในนิทานเรื่อง ครูไม่ได้จำกัดว่าเด็กจะต้องเขียนตัวอักษรให้สวยงามตามแบบที่กำหนดให้ แต่จะเน้นให้เข้าใจการเขียนที่ถูกวิธีและสนุกกับการเขียน เพื่อจะได้ซึมซับตัวอักษรเข้าสู่จิตใจ และนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไป

          นางสุนิสา ชื่นเจริญสุข ครูใหญ่โรงเรียนประถม เปิดเผยว่า การเขียนพยัญชนะไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับจาก ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก แต่จะให้เด็กเริ่มเขียนตามกลุ่มพยัญชนะที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ก ถ ภ ฎ ฏ หรือ ค ฅ ด ต ศ โดยอธิบายเหตุผลเบื้องต้นให้เด็กเข้าใจก่อนลงมือเขียนว่า ต้องเขียนตัวพยัญชนะตามแบบที่บรรพบุรุษคิดค้นมาไม่ใช่เขียนแบบอื่นๆ ตามใจตัวเองนั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารกับคนอื่นๆ ที่ต้องอาศัยพยัญชนะแบบเดียวกัน

          “เมื่อเริ่มเขียนตัวแรกได้แล้ว เด็กจะเขียนตัวต่อๆ มาได้ง่าย แล้วจึงฝึกให้เด็กช่างสังเกตว่าในกลุ่มพยัญชนะที่มีลักษณะคล้ายกัน มีส่วนไหนที่เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง” ครูใหญ่โรงเรียนประถมกล่าว

          สำหรับนิทานที่แต่งขึ้นจะหยิบยกพฤติกรรมหรือข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแกไข้ของเด็กๆ ในห้องมาเป็นพฤติกรรมของตัวละคร เมื่อฟังนิทานจบเด็กๆ จะย้อนคิดและตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของตัวละคร แล้วค่อยๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานให้แก่เด็กๆ โดยไม่รู้ตัว

          ในที่นี่ขอนำเสนอรูปแบบการเล่านิทานเป็นสื่อการเขียนพยัญชนะในกลุ่ม ค ต ด และ ศ ของ อาจารย์ ขัตติยดา ไชยโย หรือที่เด็กๆ เรียกด้วยความสนิทสนมว่าคุณครูอ้อม ครูประจำชั้น ป.1/1 นิทานที่เล่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า วันนี้มีพยัญชนะไทย 2 ตัว คือ เจ้า ค และ เจ้า ด มาเยี่ยมหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สองเพื่อนรักพูดคุยกันว่าเห็นเด็กห้อง ป.1/1 มาเรียนหนังสือทุกวัน เราเป็นพยัญชนะถ้าไม่เรียนจะมีความรู้อย่างไร เด็กมีครูสอน แล้วเราจะให้ใครสอนดีล่ะ

          “ฤาษี” เด็กๆ ในห้องตอบด้วยท่าทางกระตือรือร้น เมื่อคิดได้เช่นนั้น ค และ ด จึงเก็บเสื้อผ้าใส่เป้สะพายหลัง ออกเดินทางไปตามหาฤาษีเพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ “ระหกระเหินเดินทางเดินทางๆ”เด็กๆ และครูร้องเพลงและปรบแสดงให้เห็นการเดินทางของตัวละครทั้งสอง เวลาผ่านไป เจ้า ค และ เจ้า ด ศึกษาเล่าเรียนสำเร็จดังใจหมาย ฤาษีจึงให้ศิษย์ทั้งสองไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านที่มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน พร้อมกับมอบคาถาแปลงร่างให้แก่ศิษย์รักทั้งสองสำหรับไว้ใช้ป้องกันตนเองในยามคับขัน เจ้า ค ถ้าต้องการจะแปลงร่างให้ท่องคาถาว่า คะ คา โค คิ ส่วนเจ้า ด ให้ท่องคาถาว่า ดะ ดา โด ดิ

          ครูให้นักเรียนสมมุติว่าตัวเองเป็นเจ้า ค และ เจ้า ด ลองท่องคาถาแปลงร่างอย่างสนุกสนาน เมื่อ เจ้า ด และ เจ้า ค เดินทางมาถึงหมู่บ้าน เจ้า ด วิ่งชนยักษ์แล้วหัวแตก จากตัว ด กลายเป็น ต เต่า เจ้า ค โอ๋เจ้า ด ด้วยความสงสาร

“ทำไมไม่แปลงร่างสู้กับยักษ์” เด็กๆ ตั้งคำถาม คะ คา โค คิ เจ้า ค ท่องคาถาแปลงร่าง เป็น ศ ต่อสู้กับยักษ์ 2 ตน ยักษ์เล็กสู้ ศ ไม่ไหวเลยวิ่งหนีไป แต่ ศ ก็ทำอะไรยักษ์ใหญ่ไม่ได้ จึงเอาหางจี๋เอวยักษ์ใหญ่ ยักษ์ล้มไปทับเจ้า ค เจ้าหัวแตก กลายเป็น ฅ เจ้า ต วิ่งชนเจ้า ฅ บอกว่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน แต่ เจ้า ด จึงขอโทษเพื่อน

          ในขณะเล่านิทาน เมื่อเอ่ยถึงตัวพยัญชนะหรือตัวละครตัวใด ครูจะเขียนตัวพยัญชนะนั้นด้วยขนาดที่เด็กสามารถมองเห็นได้ชัดเจนลงบนกระดานดำอย่างช้าๆ พร้อมแนะนำวิธีเขียนให้ถูกต้องทีละขั้นตอน เช่น ค ต้องเขียนหัววนซ้ายโค้งลงมา จนครบทั้ง 5 ตัว แล้วเชิญชวนให้เด็กๆ เป็นนักวิทยาศาสตร์โดยให้สังเกตว่าในจำนวนพยัญชนะทั้ง 5 ตัว มีส่วนใดเหมือนและต่างกันบ้าง

          เด็กๆ สังเกตแล้วตอบว่า ส่วนที่เหมือนกันคือ หัว ส่วนแหลม ส่วนโค้ง และเส้นโค้ง ส่วนที่ไม่เหมือนคือ หัวไม่เหมือนกัน หัวแตก และ ศ มี ขีด

          ในกลุ่มพยัญชนะทั้ง 5 ตัว เด็กๆ จะเริ่มเขียนจากตัว ค ก่อนเป็นตัวแรก หลังจากฟังนิทานจบ ครูให้เด็กๆ ฝึกเขียนตัว ค บนหลังเพื่อนที่นั่งอยู่ด้านหน้า โดยครูเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างช้า และอธิบายวิธีเขียนซ้ำอีกครั้ง

          เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กสามารถจำลักษณะและวิธีเขียนตัว ค ที่ถูกต้อง ครูให้เด็กๆ แบ่งกลุ่มตามวันจันทร์ - อาทิตย์ แล้วแข่งกันต่อตัวเป็นรูปตัว ค แต่ละกลุ่มต่อตัวเป็นรูปตัว ค อย่างครึกครื้น บางคนบอกว่าจะเป็นส่วนหัว ส่วนที่แหลม ส่วนโค้ง และเส้นด้านข้าง ผลปรากฏว่า มี 2 กลุ่มต่อเป็นรูปตัว ด อีก 2 กลุ่มวันจันทร์และวันอาทิตย์ต่อตัวเป็นรูปตัว ค ได้สวยที่สุด ส่วนที่เหลือต่อเป็นตัว ค หัวเตี้ย

          จากนั้นครูให้แต่ละคนคิดคำที่ขึ้นต้นด้วย ค มาคนละ 1 คำ ครูเขียนลงบนกระดานดำ พร้อมเขียนหมายเลขกำกับไว้ คำที่เด็กพูดเป็นคำง่ายๆ ที่คุ้นเคยหรือใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเด็กรู้วิธีเขียน ค แล้ว ครูให้สร้างคำศัพท์ลงในสมุดพจนานุกรมของตนเอง /ทำพจนานุกรมตัว ค

ที่มาข้อมูล : ข้าวจี่ ใน สานปฏิรูป ฉบับที่ 64 เดือนสิงหาคม 2546
 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: Ranee Duankhao
677 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์