น้ำพริกสมุนไพร สำเร็จรูปงานวิจัย ม.อ.เพื่อชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
6 มีนาคม 2550

       นักวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.ผนึกกำลังชุมชน ปรุงน้ำพริกสมุนไพรไทยสูตรใหม่ ขยายผลจากชุมชนสู่อุตสาหกรรมขนาดย่อม

      น้ำพริก เป็นอาหารคู่ครัวไทยมานาน ด้วยรสชาติจัดจ้านและหลากหลายรูปแบบ ทำให้น้ำพริกเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยมาช้านาน แต่ด้วยน้ำพริกมีส่วนผสมหลายอย่างที่เสียง่าย ดังนั้นจึงขาดโอกาสในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์อย่างเช่น ซอสนานาชนิดในต่างประเทศที่ได้รับการพัฒนาจนแพร่หลายไปทั่วโลก

      คณะนักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย ผศ.เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ ดร.สุพิชญา จันทะชุม และ ดร.เถวียน บัวตุ่ม ได้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำพริกที่มีส่วนผสมสมุนไพรล้วนๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรักษาคุณภาพของน้ำพริกไว้ได้นานกว่า 3 เดือน รวมทั้งมีรูปลักษณ์เหมาะแก่การพาณิชย์ จนลงตัวเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป

      ผศ.เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล หัวหน้าทีมวิจัยโครงการ การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จ รูป ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์น้ำพริกแต่ละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกต่างในเรื่องส่วนป ระกอบ ชนิดและปริมาณของส่วนผสม กรรมวิธีการปรุง รสชาติที่หลากหลาย รวมถึงการเก็บรักษาและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำพริกที่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวนมากที่ยั งมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมขนาดย่อม ทางกลุ่มวิจัยจึงได้ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ทำการศึกษาวิจัย

      เราพบว่าหากต้องการทำเป็นเชิงพาณิชย์จริงๆ ต้องปรับปรุงหลายด้าน เช่น ส่วนผสมที่ใช้เราพยายามให้มีสมุนไพรที่หาง่ายในครัวเรือน กรรมวิธีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เก็บไว้ได้นาน รสชาติและบรรจุภัณฑ์ก็ต้องเป็นที่ยอมรับด้วย ซึ่งทีมงานได้ใช้เวลาพัฒนาเกือบหนึ่งปีจนได้สูตรน้ำพริกและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

      เราเริ่มศึกษาส่วนผสมของน้ำพริกสมุนไพร ซึ่งมีวัตถุดิบหลักได้แก่พริกขี้หนูแห้ง หอมแดง กระเทียม พริกไทยดำ ตะไคร้ และปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาลปี๊บ มะขามเปียก ทั้งนี้เลี่ยงการใช้เนื้อสัตว์เพื่อลดต้นทุนและการเน่าเสีย โดยหัวใจสำคัญของการวิจัยสูตรน้ำพริกคือการคัดเลือกชนิดของสมุนไพรและการปรับสัดส่วนของส่วนผสมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมทั้งด้านรสชาติ สีสัน ซึ่งคุณลักษณะของน้ำพริกที่ได้ต้องละเอียด และร่วนแห้งพอเหมาะแก่การใช้คลุกข้าวสวยรับประทาน

      เราตั้งใจไว้ว่าน้ำพริกสมุนไพรที่ได้จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำหรับคนรักสุขภาพ ไขมันต่ำ จึงได้มีการปรับสัดส่วนของส่วนผสมต่างๆ จนได้ข้อสรุปว่าควรมีตะไคร้เป็นฐาน แล้วมีพริกไทยดำ หอมแดงและกระเทียมรวมกันต้องได้ 15% แล้วเสริมด้วยใบกระเพราและมะกรูด จะดีที่สุด และใช้การปรุงเป็นคั่วแห้ง เพื่อให้มีความชื้นต่ำ เก็บไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงในเรื่องสีสันให้ชวนรับประทานอีกด้วย ทั้งนี้การผลิตต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสมเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการ

      ดร.ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ กล่าวเสริมว่า เรื่องการพัฒนาสูตรและรสชาติเราใช้การทดสอบจากผู้ชิมจำนวนมากและหลายครั้งมาก โดยมีหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติช่วยประเมินผล เพื่อหาข้อสรุปว่ารสชาติไหนจะเป็นที่ยอมรับมากที่สุด ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างยากเพราะแต่ละคน แต่ละพื้นที่หรือแต่ละช่วงเวลาคนเราจะมีความชื่นชอบและการรับรสต่างกัน อย่างน้ำพริกสูตรเดียวกัน คนในเมืองชิมอาจจะบอกว่าเผ็ดเกินไป แต่คนในชนบทอาจจะบอกว่ากำลังดี ซึ่งต้องมีการทดสอบหลายครั้งจนได้อัตราส่วนที่ให้รสชาติที่พอดี แต่ทั้งนี้เมื่อต้องการผลิตเพื่อจำหน่ายจริงๆ สามารถปรับรสชาติได้อีก อาจจะเป็นแบบเผ็ดมาก หรือเผ็ดน้อยเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อตามใจชอบได้

      ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกสมุนไพรไทยนั้น ดร.เถวียน บัวตุ่ม เปิดเผยว่า หลังจากการพัฒนาสูตรน้ำพริกเรียบร้อยแล้ว ทีมวิจัยได้คัดเลือกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งมองไว้ทั้งบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็ง เช่น ขวดแก้ว กระปุกพลาสติกชนิดพีวีซี กระปุกพลาสติกชนิดเพท กระปุกพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน ส่วนบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว ได้แก่ ถุงพลาสติกชนิดต่างๆ ซึ่งในการคัดเลือกต้องมีการทดสอบและประเมินคุณภาพตามเงื่อนไขต่างๆ

      บรรจุภัณฑ์มีหลายประเภททั้งแบบแข็งและแบบอ่อน แต่เราหวังผลถึงคุณสมบัติในการเก็บรักษาน้ำพริกสมุนไพรให้มีคุณภาพ รสชาติ สีสัน ตลอดจนระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานที่สุด ซึ่งหลังจากการทดลองพบว่าขวดแก้ว และถุงพลาสติกชนิดเคลือบ 3 ชั้น (OPP/MPET/LLDPE) แบบตั้ง มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถเก็บรักษาได้นานกว่า 3 เดือน นอกจากนี้เรายังได้ออกแบบฉลากสำหรับติดข้างบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการใช้งานจริงต่อไป นักวิจัยกล่าว

      ดร.ก่องกาญจน์ และ ดร.สุพิชญา ยังบอกอีกว่า หลังจากการวิจัยแล้วเสร็จได้วางแผนนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยในเบื้องต้นนี้จะทำการขยายผลในพื้นที่ของกลุ่มสตรีบ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ ก่อน แล้วหลังจากนั้นหากมีชุมชนไหนสนใจเราก็ยินดีให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

      หลังจากเสร็จการวิจัยแล้ว ชุมชนสามารถนำผลการวิจัยคือสูตรน้ำพริกและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดย่อมเลยก็ได้ หรือจะมีการพัฒนาต่อเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น เช่น รสชาติ สีสัน แล้วจึงค่อยทำเป็นเชิงพาณิชย์อีกทีก็ได้ ซึ่งทางเรายินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

      สำหรับผู้สนใจผลงานวิจัย สูตรน้ำพริกสมุนไพรไทยสำเร็จรูป ติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.0-7428-6333 หรืออีเมล soawaluck.j@psu.ac.th
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.

984 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์