"แมลง", "แมง" และ "Bug" ต่างกันอย่างไร ?
  ข่าวทั้งหมด
10 กรกฎาคม 2552

      

"แมลง", "แมง" และ "Bug" ต่างกันอย่างไร ?

"Bug" เป็นอะไรที่มากกว่า "แค่แมลง"

 

 

หลายคนอาจยอมรับแบบไม่ขวยเขิน ว่า แสนจะสับสนทุกทีเมื่อต้องชี้ว่า "แมลง - แมง" เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ยิ่งกับ "bug" (บัก) ที่ได้ยินจนชินหู และแอบเผลอใจคิดไปว่ามีความหมายเดียวกับ "แมลง - แมง" ด้วยแล้ว พอเห็นฝรั่งเรียก "บัก" ที่เป็นทั้งแมงวัน แมงป่อง กิ้งกือ แม้กระทั่งกุ้ง ปู ก็รวมไปด้วยจึงพาลสับสนกันไปใหญ่

 

วันนี้เราจึงสอบถามไปยัง รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์มด และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเขาได้คลายความสงสัยว่า คำว่า "bug" นั้น เป็นศัพท์ของชาวอเมริกัน มีความหมายมากกว่าคำว่าแมลง (insect ตามภาษาอังกฤษ) อย่างที่หลายคนทั่วไปเข้าใจกัน "บัก" ที่ฝรั่งเรียกกันนั้นยังหมายรวมถึงสัตว์ที่มีลำตัวหรือขาเป็นปล้อง ซึ่งอยู่ในไฟลัมอาร์โทโพดา (Phylum Arthropoda) ของอาณาจักรสัตว์ (Kingdom Metazoa/Animalia) ด้วย

bug ตามคำเรียกนั้นจึงกินความสัตว์ใน 6 คลาส (
Class) ของไฟลัมอาร์โทโพดาทีเดียว คือ

อินเซ็คตา (Insecta) หรือแมลง เช่น ผึ้ง ครั่ง แมลงสาบ ผีเสื้อ และหมัด

ครัสเตเซีย (Crustacea) เช่น กุ้ง กั้ง ปู ไรน้ำ (ไรแดง) เพรียงหิน และตัวกะปิ

อะแรชนิดา (Arachnida) เช่น แมงมุม แมงป่อง เห็บ ไร

เมอโรสโตมา (Merstoma) เช่น แมงดาทะเล

ชิโลโพดา (Chilopoda) เช่น ตะขาบ และ

ไดโพลโพดา (Diplopoda) เช่น กิ้งกือ

ซึ่งหากนำนิยามว่า "สัตว์ที่มีลำตัวหรือขาเป็นปล้องๆ" ก็จะครอบคุลมได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.เดชา ชี้แจงเพิ่มว่า แต่ "bug" ก็เป็นคำที่มีความหมายกว้างมากเกินไป จึงไม่ใช้กันในหมู่นักกีฏวิทยา ซึ่งตามตำรับตำราด้านกีฏวิทยาก็จะนิยามความหมายของ "bug" ไว้แคบ และหมายถึงสัตว์จำพวก Hemiptera หรือตัวมวนชนิดต่างๆ อาทิ แมงดานา มวนเขียว และมวนลำไย เท่านั้น โดยในตำราต่างประเทศเองก็จะไม่ให้ความหมายของ bug แทนความหมายของแมลงเลย

 

"เมื่อหลายปีก่อนมีภาพยนตร์แอนิเมชันของอเมริกาเรื่อง อะบักส์ไลฟ์ (A Bug’s Life) เข้ามาฉาย ได้ไปดูยังงงเลยว่าไม่เห็นจะมีตัวมวนสักตัว พอตอนหลังมาเช็คๆ ดู จึงรู้ว่าคนอเมริกันเขาไม่ได้นิยามให้ bug ว่าหมายถึงแมลงมวนอย่างเดียว" ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์มด มก. กล่าว

รศ.ดร.เดชา เสริมด้วยว่า หากนักกีฏวิทยาหรือแม้แต่การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเรียกสื่อความหมายของสัตว์เหล่านี้อย่างถูกต้องจริงๆ ก็จะระบุคลาสของสัตว์ชนิดนั้นไปอย่างชัดเจนเลยว่าอยู่ในคลาสใด ซึ่งจะทำให้สื่อสารกันได้ถูกต้องมากที่สุด

ทั้งนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี พ.ศ.2542 ให้นิยามของ "แมง" หมายถึง ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่มีร่างกายแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหัวกับอกรวมเป็นส่วนเดียวกัน และมีส่วนท้องอีกส่วนหนึ่ง มีขา 8 หรือ 10 ขา ไม่มีหนวด ไม่มีปีก เช่น แมงมุม แมงดาทะเล แมงป่อง

ส่วน "แมลง" นิยามว่า หมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง มี 6 ขา เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังพวกเดียวที่มีปีก ซึ่งอาจมี 1 หรือ 2 คู่ แต่อาจพบพวกที่ไม่มีปีกก็ได้ เป็นสัตว์ที่มีมากชนิดที่สุดในโลก ซึ่งทั้ง 2 คำนี้ มักมีการนำไปใช้สับกันอยู่เสมอๆ


ขณะที่ข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง 60 ปี มก. ชี้ลงไปว่า "แมลง" คือสัตว์ในไฟลัมอาร์โทโพดา ในคลาสอินเซ็คตา ต่างจากสัตว์บางตัวที่เรียกภาษาไทยว่า "แมง" ซึ่งจัดอยู่ในคลาสอะแรชนิดา

 ที่มาข้อมูล : ASTVผู้จัดการออนไลน์

ที่มาเว็บ : https://www.myfirstbrain.com

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
410 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์