นักวิชาการหนุนเด็กอ่านทำนองเสนาะ แก้ปัญหาออกเสียงภาษาไทย
  ข่าวทั้งหมด
8 กรกฎาคม 2552

      

นักวิชาการหนุนเด็กอ่านทำนองเสนาะ แก้ปัญหาออกเสียงภาษาไทย

          นักวิชาการ มศว หนุนเด็กไทยฝึกอ่านทำนองเสนาะตั้งแต่ประถมศึกษา จะช่วยการออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องถูกอักขระวิธี ระบุ นิสิตศึกษาศาสตร์ยิ่งต้องพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนจบไปเป็นครูสอนจริง

          รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กไทยและเยาวชนได้ฝึกอ่านทำนองเสนาะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอ่านทำนองเสนาะนั้นจะทำให้เด็กออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการอ่านออกเสียง ร, ล และคำควบกล้ำต่างๆ การฝึกอ่านทำนองเสนาะจะทำให้ผู้ฝึกอ่านคำไทยไม่ผิด รู้จักการแบ่งวรรคตอน อ่านหนังสือไม่ฉีกคำ การอ่านฉีกคำทำให้ความหมายเปลี่ยนไป คำไทยบางคำเมื่ออ่านฉีกคำจะเป็นคำที่ไม่สุภาพ ที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หรือกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการจัดประกวดอ่านทำนองเสนาะ แต่จะได้เพียงเด็กกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาสู่การประกวด ส่วนเด็กคนอื่นๆ นั้น ยังคงมีปัญหาการอ่านภาษาไทยอย่างมาก

          “ในความเป็นจริงระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาก็มีอยู่ในบทเรียน ซึ่งครูภาษาไทยต้องฝึกให้เด็กๆ และไม่ใช่เพียงแค่ครูภาษาไทยเท่านั้น ครูที่สอนในรายวิชาอื่นๆ ก็ต้องฝึกตัวเองด้วยการพูดให้ชัดเจน ขณะเดียวกัน ก็ต้องฝึกเด็กในนั้นด้วย แต่บางครั้งพบว่าครูก็ลืมและให้ความสำคัญแต่เพียงวิชาการที่ตัวเองสอน โดยไม่เน้นเรื่องการพูดจาให้ถูกอักขระวิธี ซึ่งน่าเสียดายที่ครูในรายวิชาอื่นๆ ไม่สนใจการออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้อง” อาจารย์ประจำสาขาดุริยางคศาสตร์ศึกษา มศว กล่าว

          รศ.กาญจนา กล่าวอีกว่า การพูดภาษาไทยให้ถูกอักขระวิธีจะทำให้น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ ในส่วนที่มีโอกาสได้สอนนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นครู ตนได้เน้นและเอาจริงเอาจังในเรื่องการออกเสียงขณะที่นิสิตเหล่านั้นต้องออกไปฝึกสอน สิ่งสำคัญที่สุดคนที่จะออกไปประกอบอาชีพครูนั้นต้องพูดจาให้ชัดเจน และถูกอักขระวิธี ซึ่ง มศว นั้นให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้อย่างมาก เรามีศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วย--จบ--

แหล่งที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
114 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์