แนะครูประยุกต์ สุภาษิตคำพังเพย สอนใจเด็กเฮี้ยว
  ข่าวทั้งหมด
7 กรกฎาคม 2552

      

แนะครูประยุกต์ สุภาษิตคำพังเพย สอนใจเด็กเฮี้ยว 
 

         รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์ อาจารย์ดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลายคนวิตกกังวลว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะศึกษาเรื่องสุภาษิตและคำพังเพย ซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนนั้น มองว่าเรื่องนี้ยังใช้สอนเด็กและเยาวชนได้อยู่ โดยครูและผู้ปกครอง ต้องพยายามนำสุภาษิต คำพังเพยมาพูดในชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้เด็กรู้จักคำสัมผัส และคำคล้องจองเชื่อว่าจะทำให้เด็กซึมซับได้ง่ายขึ้น เพราะธรรมชาติของคนไทยเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่แล้ว                

          "การใช้ภาษาของเด็กและเยาวชนไทยยุคนี้ มีวิธีการนำเสนอที่อาจจะไม่เหมือนอดีต ซึ่งครูและผู้ปกครองควรเปิดโอกาสและยอมรับสิ่งใหม่ที่เด็กนำเสนอ ทั้งนี้เท่าที่มีโอกาสให้เด็กเรียนรู้ เรื่องสุภาษิต คำพังเพย พบว่าเด็กรุ่นใหม่ รู้จักใช้คำสัมผัส คำคล้องจองและมีวิธีคิด พร้อมทั้งสร้างเป็นคำสอนที่นำมาใช้เตือนใจผู้คนในยุคสมัยนี้ด้วย โดยจะเป็นสิ่งที่เด็กพบเห็นเป็นประจำ และมีประสบการณ์ ดังนั้นครูและผู้ปกครองสามารถสอนเด็กและเยาวชนด้วยสุภาษิต คำพังเพยได้ตลอดเวลา ซึ่งที่สำคัญต้องเชื่อมโยงให้เด็กเห็นว่าสุภาษิต คำพังเพยเป็นเรื่องจริง และอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน"              

          รศ.กาญจนา กล่าวต่อไปว่า ครูควรจะจัดการประกวดคิดสุภาษิต คำพังเพยใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้องยอมรับว่าการที่เด็กจะคิดสิ่งใหม่ได้นั้น ต้องเรียนรู้และศึกษาสุภาษิต คำพังเพยเก่าๆ มาก่อน ครูต้องเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ ของเด็ก และต้องเข้าใจเด็ก จึงจะทำให้การถ่ายทอดเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสุภาษิต คำพังเพยเข้าถึงใจเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้


แหล่งที่มา : สยามรัฐ

 
 
 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
104 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.65  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์