แนะครูประยุกต์ สุภาษิตคำพังเพย สอนใจเด็กเฮี้ยว
  ข่าวทั้งหมด
7 กรกฎาคม 2552

      

แนะครูประยุกต์ สุภาษิตคำพังเพย สอนใจเด็กเฮี้ยว 
 

         รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์ อาจารย์ดุริยางคศาสตร์ศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีหลายคนวิตกกังวลว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะศึกษาเรื่องสุภาษิตและคำพังเพย ซึ่งจากประสบการณ์ในการสอนนั้น มองว่าเรื่องนี้ยังใช้สอนเด็กและเยาวชนได้อยู่ โดยครูและผู้ปกครอง ต้องพยายามนำสุภาษิต คำพังเพยมาพูดในชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้เด็กรู้จักคำสัมผัส และคำคล้องจองเชื่อว่าจะทำให้เด็กซึมซับได้ง่ายขึ้น เพราะธรรมชาติของคนไทยเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่แล้ว                

          "การใช้ภาษาของเด็กและเยาวชนไทยยุคนี้ มีวิธีการนำเสนอที่อาจจะไม่เหมือนอดีต ซึ่งครูและผู้ปกครองควรเปิดโอกาสและยอมรับสิ่งใหม่ที่เด็กนำเสนอ ทั้งนี้เท่าที่มีโอกาสให้เด็กเรียนรู้ เรื่องสุภาษิต คำพังเพย พบว่าเด็กรุ่นใหม่ รู้จักใช้คำสัมผัส คำคล้องจองและมีวิธีคิด พร้อมทั้งสร้างเป็นคำสอนที่นำมาใช้เตือนใจผู้คนในยุคสมัยนี้ด้วย โดยจะเป็นสิ่งที่เด็กพบเห็นเป็นประจำ และมีประสบการณ์ ดังนั้นครูและผู้ปกครองสามารถสอนเด็กและเยาวชนด้วยสุภาษิต คำพังเพยได้ตลอดเวลา ซึ่งที่สำคัญต้องเชื่อมโยงให้เด็กเห็นว่าสุภาษิต คำพังเพยเป็นเรื่องจริง และอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน"              

          รศ.กาญจนา กล่าวต่อไปว่า ครูควรจะจัดการประกวดคิดสุภาษิต คำพังเพยใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และต้องยอมรับว่าการที่เด็กจะคิดสิ่งใหม่ได้นั้น ต้องเรียนรู้และศึกษาสุภาษิต คำพังเพยเก่าๆ มาก่อน ครูต้องเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ ของเด็ก และต้องเข้าใจเด็ก จึงจะทำให้การถ่ายทอดเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสุภาษิต คำพังเพยเข้าถึงใจเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้


แหล่งที่มา : สยามรัฐ

 
 
 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
492 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์