สพฐ.แบ่งเงินโบนัสครูเสร็จแล้ว
  ข่าวทั้งหมด
6 กรกฎาคม 2552

      

สพฐ.แบ่งเงินโบนัสครูเสร็จแล้ว

          คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน 470,669 คน แบ่งเป็นข้าราชการครู 438,158 คน ลูกจ้าง 32,511 คน โดยปีนี้ สพฐ.ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาล 2,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 8 ล้านบาท ที่ประชุมได้แบ่งงบฯ ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจัดสรรให้แก่ข้าราชการครูทุกคน ร้อยละ 60 จำนวน 1,216 ล้านบาท และส่วนที่สอง ร้อยละ 40 จำนวน 810 ล้านบาท จัดสรรให้แก่ข้าราชการครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 ล้านบาท ส่วนอีก 800 ล้านบาทจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ตามผลคะแนนของการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 5 อันดับแรก ได้แก่ สพท.นนทบุรี เขต 1 สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพท.นครปฐม เขต 1 สพท.จันทบุรี เขต 1  และ สพท.ตราด ทั้งนี้เงินโบนัสจะถึงมือครูภายในเดือนกรกฎาคมนี้

          เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า การแจกจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครู โดยเฉพาะครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แม้ว่าจะต้องอยู่ในภาวะเสี่ยง ทั้งนี้งบฯที่จัดสรรให้ไปนั้น ได้พิจารณาตามอัตราและกำลังคนในพื้นที่นั้น ๆ ด้วย เชื่อว่าโบนัสช่วยให้ครูมีกำลังใจในการทำงานเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพต่อไป

          คุณหญิงกษมา กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้รายงานการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของ สพฐ. ปี 2551 สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จุดเด่นของการให้บริการ ครูเอาใจใส่การสอนและดูแลนักเรียน ร้อยละ 37 ครูมีความรู้ความสามารถทักษะ ร้อยละ 20 โรงเรียนอยู่ใกล้บ้านสะดวก ร้อยละ 19 เจ้าหน้าที่ตั้งใจทำงานเอาใจใส่ผู้มาติดต่อ ไม่เลือกปฏิบัติ  ร้อยละ 19 อาคารสถานศึกษา ร่มรื่น เหมาะสม ร้อยละ 17 เจ้าหน้าที่สุภาพ เป็นมิตร ร้อยละ 16 ให้บริการสะดวกรวดเร็ว ร้อยละ 11 สำหรับจุดที่ควรปรับปรุงห้องน้ำ โรงอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ไม่ถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 50 คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ร้อยละ 33  อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ร้อยละ 18 อาคารสถานที่เก่าชำรุด ร้อยละ 14 ครูมีน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ร้อยละ 9 สื่อการเรียนไม่มีคุณภาพ ไม่ทันสมัย ร้อยละ 8.--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ก.ค. 2552--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
1420 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.05  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์