คิดเองทำเอง : ถังแรงดันสูง "ไฮโดรสแตติก" แปรรูป "มะม่วงดอง" ได้ใน 4 วัน
  ข่าวทั้งหมด
27 กุมภาพันธ์ 2550

       ด้วยเห็นว่า "มะม่วง" ออกสู่ท้องตลาดมากมายในทุกปี จนเกิดภาวะล้นตลาด ทำให้ แก้วกาญจน์ บุญยะเพ็ญ นิสิตปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นถังดองมะม่วงด้วยความดันสูง ที่ใช้เวลา 4 วันได้ "มะม่วงดอง" ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ และสามารถนำไปใช้กับผลไม้ชนิดอื่นได้

ถังดองมะม่วง ที่แก้วกาญจน์ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยมีอาจารย์ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ เป็นที่ปรึกษา จะใช้ความดันไฮโดรสแตติกแบบความดันสูง ในถังสเตนเลสขนาด 0.015 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. สูง 40 ซม.โดยมีส่วนผสมคือโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นร้อยละ 10 แคลเซียมคลอไรด์ร้อยละ 0.5 โปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์ร้อยละ 0.1 ภายใต้ความดันจากการอัดที่ 500 กิโลปาสคาล

"เราได้ทดลองการอัดความดันที่ 300 และ 400 กิโลปาสคาลด้วย แต่ได้ผลไม่ดีเท่าความดัน 500 กิโลปาสคาล เพราะความดันระดับนี้สามารถทำให้เกลือมีอัตราแพร่กระจายเข้าสู่มะม่วงได้มากกว่า ขณะที่ปริมาณกรดและความชื้นในมะม่วงจะมีค่าลดลง" แก้วกาญจน์ อธิบายถึงผลการทดลอง

พร้อมเสริมว่า จากนั้นได้ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำมะม่วงดอง โดยใช้ความดันไฮโดรสแตติกแบบความดันสูง แล้วนำมะม่วงแก้วสดมาอัดความดันที่ 500 กิโลปาสคาล ในน้ำที่มีความเข้มข้นเกลือร้อยละ 10 และ 15 โดยน้ำหนัก เป็นเวลา 9 วัน พบว่าการดองที่มีความเข้มข้นเกลือร้อยละ 10 ที่เวลา 6 วัน และการดองที่มีความเข้มข้นเกลือร้อยละ 15 ที่เวลา 4 วัน จะให้คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีดีที่สุด

"สามารถลดเวลาการดองให้สั้นลง กว่าการใช้ดองมะม่วงแบบสุญญากาศในความเข้มข้นของเกลือที่เท่ากัน คือ 10 และ 15 โดยน้ำหนัก ที่ต้องใช้เวลามากกว่า 9 วัน จึงจะมีปริมาณเกลือที่สมดุลและใกล้เคียงกับมะม่วงสูตรดองเค็มที่ดองด้วยวิธีปกติ" เจ้าของผลงาน กล่าวถึงความสามารถของถังดองที่คิดค้นขึ้น

ไม่เฉพาะถังนี้จะใช้ทดลองดองมะม่วงเท่านั้น แก้วกาญจน์ ยังใช้ถังนี้ทดลองการดองแบบ "แช่อิ่ม" ด้วย ภายใต้ความดัน 500 กิโลปาสคาล เป็นเวลา 1 วัน พบว่าน้ำตาลซึมเข้าไปในเนื้อมะม่วงได้มากขึ้นกว่าการดองแบบธรรมดา โดยอาศัยหลักการเดียวกับการแพร่ของเกลือ ปริมาณเกลือ และปริมาณความชื้นที่ลดลง ทำให้ช่วยลดเวลาการแช่อิ่มได้

"ที่เห็นนี้เป็นถังนำร่องที่ได้ทดลองดองมะม่วงหลายครั้ง และผลที่ได้แต่ละครั้งก็ไม่แตกต่างนอกจากช่วยลดเวลาการดองให้ได้ผลิตผลเร็วขึ้น มะม่วงดองนั้นยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการ มีรสชาติดี ไม่เละ" แก้วกาญจน์ บอกถึงประสิทธิภาพของถังดอง

พร้อมกันนี้ เธอเสริมว่าการออกแบบถังความดันสำหรับดองมะม่วงนี้ สามารถนำไปพัฒนาประกอบอุตสาหกรรมการถนอมอาหารกับผลิตผลการเกษตรชนิดอื่นได้อีก แต่ต้องพัฒนารูปแบบ ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่จะนำมาแปรรูป เพราะนอกจากจะช่วยลดเวลาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้และประหยัดต้นทุนในการผลิตด้วย


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ

92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์