กระแสทรรศน์ สพฐ. : การศึกษาพิเศษก้าวไกล
  ข่าวทั้งหมด
28 มิถุนายน 2552

      

การศึกษาพิเศษก้าวไกล

คอลัมน์ กระแสทรรศน์ สพฐ. / โดย ทรงวุฒิ มลิวัลย์


เมื่อพูดถึงการจัดการศึกษา ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดถึงแต่ในส่วนของเด็กปกติทั่วไป ซึ่งอยู่ในวัยเรียนกว่าหนึ่งล้านคน โดยอาจลืมไปว่ายังมีเด็กนักเรียนอีกจำนวนหลายแสนคน ซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเหล่านี้คือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าเด็กพิการ

เด็กที่มีความบกพร่องและเด็กด้อยโอกาสในส่วนของ สพฐ. มีหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะคือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพิเศษภาคต่างๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ จัดการศึกษาเสมือนปิดทองหลังพระด้วยความอดทนมานานแสนนาน จัดการศึกษาให้กับเด็กปกติก็ว่ายากแต่จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องและด้อยโอกาสยิ่งยากกว่าเป็นหลายเท่า

ถึงแม้จะยากแสนยาก แต่ก็ไม่เหนือความสามารถของคุณครูที่ทุ่มเทและมุมานะตลอดปณิธานที่มุ่งมั่นของเด็กที่ต้องการยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ดังเช่นคนปกติ ขอแต่เพียงเรายอมเปิดใจและเปิดทาง แล้วจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้เก่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะ เพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของเด็กกลุ่มนี้ สพฐ.โดย สศศ.จึงได้จัดงานมหกรรมการศึกษาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นใน 4 ภูมิภาค ภายใต้ชื่องานว่า Symposium การศึกษาพิเศษก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ภาคเหนือ วันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ภาคกลาง 1-2 กรกฎาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-3 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และภาคใต้ 8-9 กรกฎาคม ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย เช่น ถนนนวัตกรรม/ สื่อ/ งานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา การสาธิต/ นิทรรศการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการเรียนร่วม การพัฒนาเด็ก LD ตั้งแต่การคัดกรอง การวินิจฉัย เทคนิคการสอน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

นอกจากนี้ มีเวทีการแสดงศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้มีส่วนทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียนทั่วไป

เวทีนี้แหละที่ท่านพลาดไม่ได้ Unseen ของการท่องเที่ยวที่ว่าแน่ ยังแพ้การแสดงของเด็กกลุ่มนี้ !!

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 7


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
421 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์