กระแสทรรศน์ สพฐ. : การศึกษาพิเศษก้าวไกล
  ข่าวทั้งหมด
28 มิถุนายน 2552

      

การศึกษาพิเศษก้าวไกล

คอลัมน์ กระแสทรรศน์ สพฐ. / โดย ทรงวุฒิ มลิวัลย์


เมื่อพูดถึงการจัดการศึกษา ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดถึงแต่ในส่วนของเด็กปกติทั่วไป ซึ่งอยู่ในวัยเรียนกว่าหนึ่งล้านคน โดยอาจลืมไปว่ายังมีเด็กนักเรียนอีกจำนวนหลายแสนคน ซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเหล่านี้คือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่าเด็กพิการ

เด็กที่มีความบกพร่องและเด็กด้อยโอกาสในส่วนของ สพฐ. มีหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะคือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ร่วมกับศูนย์บริหารการศึกษาพิเศษภาคต่างๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ จัดการศึกษาเสมือนปิดทองหลังพระด้วยความอดทนมานานแสนนาน จัดการศึกษาให้กับเด็กปกติก็ว่ายากแต่จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องและด้อยโอกาสยิ่งยากกว่าเป็นหลายเท่า

ถึงแม้จะยากแสนยาก แต่ก็ไม่เหนือความสามารถของคุณครูที่ทุ่มเทและมุมานะตลอดปณิธานที่มุ่งมั่นของเด็กที่ต้องการยืนหยัดอยู่ในสังคมได้ดังเช่นคนปกติ ขอแต่เพียงเรายอมเปิดใจและเปิดทาง แล้วจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้เก่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะ เพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงความมหัศจรรย์ของเด็กกลุ่มนี้ สพฐ.โดย สศศ.จึงได้จัดงานมหกรรมการศึกษาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นใน 4 ภูมิภาค ภายใต้ชื่องานว่า Symposium การศึกษาพิเศษก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ภาคเหนือ วันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่, ภาคกลาง 1-2 กรกฎาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2-3 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และภาคใต้ 8-9 กรกฎาคม ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา

กิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย เช่น ถนนนวัตกรรม/ สื่อ/ งานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา การสาธิต/ นิทรรศการสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดการเรียนร่วม การพัฒนาเด็ก LD ตั้งแต่การคัดกรอง การวินิจฉัย เทคนิคการสอน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ฯลฯ

นอกจากนี้ มีเวทีการแสดงศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้มีส่วนทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียนทั่วไป

เวทีนี้แหละที่ท่านพลาดไม่ได้ Unseen ของการท่องเที่ยวที่ว่าแน่ ยังแพ้การแสดงของเด็กกลุ่มนี้ !!

แหล่งที่มา : มติชน
หน้า 7


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
93 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.68  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์